logo

Carlotta - the museum database

Carlotta, Göteborgs stadsmuseums arkiv- och föremålsdatabas

Sök i samlingarna

Nyfiken på Göteborgs historia? Här söker du efter föremål, bilder och arkivhandlingar i Göteborgs stadsmuseums samlingar: grävningsfynd, uniformer, datorer, scenmodeller, skolböcker... En bra ingång i Carlotta är Månadens och Veckans föremål. Här visas välkända eller okända föremål som vi vill lyfta fram lite extra.

Stadsmuseet har ca 1 miljoner föremål och 2 miljoner bilder i samlingarna. Har du något att berätta eller fråga om föremål och bilder i våra samlingar? Hör gärna av dig! Kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

I Carlotta finns tusentals bilder på Göteborg med omnejd: gator, skolor, gårdar, torg, utgrävningar och mycket, mycket mera. Än så länge finns endast delar av samlingarna i databasen, men nytt material tillkommer hela tiden. Så har vi nu också en webbutställning, Staden och kapitalet, där vi berättar mer om föremål ur samlingarna. På museets hemsida kan du läsa mer om utställningen.

Göteborgs stadsmuseum strävar efter att leva upp till de lagar och regler som finns för publicering på internet. I somliga fall saknar vi dock uppgifter om upphovsman och/eller tidpunkt för tillverkning. Har du upplysningar som kan hjälpa oss att identifiera, namnge och få kontakt med dessa, vill vi gärna veta det.

Du är välkommen att ladda hem lågupplösta bilder eller pdf-filer från Carlotta. Vi använder oss av Creative Commons licenser, som tydliggör vad du får och inte får göra med materialet. Vid publicering, vänligen uppge Göteborgs stadsmuseum som källa. Ange alltid fotografens eller annan upphovsmans namn om detta är känt, alternativt ”fotograf okänd”. Tänk på att det är ditt ansvar att kontakta upphovsrättsinnehavaren om du avser att mångfaldiga upphovsskyddat material.

Vill du veta mer? Här söker du bland artiklar, tidskrifter och böcker i museets referensbibliotek. Biblioteket får du tillgång till via Faktarummet.

Välkommen att kontakta oss: stadsmuseum@kultur.goteborg.se eller Göteborgs stadsmuseum, Norra Hamngatan 12, 411 14 Göteborg

The database currently contains...

Föremålsposter
278 958.
Digitala bilder
82 032.
Utställningar
492.
Föreställningar
2 469.
Personer och organisationer
35 180.
Dokument och rapporter
1 239.
Mest visade föremål
skoter; moped ; Rosamålad scoter 47,9 cc med mycket små hjul. Tank och motor sitter ovanför framhjulet. Framlampa trasig- hänger ut.Tändkabe...
alt
Senast registrerade föremål
fotografi ; Hamnen och badhusbryggan med badhuset som anas till vänster i bild.
alt
Senast avbildade föremål
fotografi ; Gamla ångbåtsbryggan mellan Bultevik och Sandvik. Bryggan flyttas vid sekelsiftet 1900 österut, för att komma ifrån det av vinde...
alt

Månadens föremål

altkristallmottagare ; Kristallmottagare inbyggd i skulpterad hund av trä. Tillverkad av HJH, troligtvis 1920-tal.

Veckans föremål

altsignalflagga ; Signalflagga samt bräda med eklövsornamentik, sammanfästade, funna i vattnet efter Nordsjöslaget/Skagerackslaget 1916.

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Read more...