logo

Carlotta - the museum database

Carlotta, Göteborgs stadsmuseums arkiv- och föremålsdatabas

Sök i samlingarna

Nyfiken på Göteborgs historia? Här söker du efter föremål, bilder och arkivhandlingar i Göteborgs stadsmuseums samlingar: grävningsfynd, uniformer, datorer, scenmodeller, skolböcker... En bra ingång i Carlotta är Månadens och Veckans föremål. Här visas välkända eller okända föremål som vi vill lyfta fram lite extra.

Stadsmuseet har ca 1 miljoner föremål och 2 miljoner bilder i samlingarna. Har du något att berätta eller fråga om föremål och bilder i våra samlingar? Hör gärna av dig! Kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

I Carlotta finns tusentals bilder på Göteborg med omnejd: gator, skolor, gårdar, torg, utgrävningar och mycket, mycket mera. Än så länge finns endast delar av samlingarna i databasen, men nytt material tillkommer hela tiden. Så har vi nu också en webbutställning, Staden och kapitalet, där vi berättar mer om föremål ur samlingarna. På museets hemsida kan du läsa mer om utställningen.

Göteborgs stadsmuseum strävar efter att leva upp till de lagar och regler som finns för publicering på internet. I somliga fall saknar vi dock uppgifter om upphovsman och/eller tidpunkt för tillverkning. Har du upplysningar som kan hjälpa oss att identifiera, namnge och få kontakt med dessa, vill vi gärna veta det.

Du är välkommen att ladda hem lågupplösta bilder eller pdf-filer från Carlotta. Vi använder oss av Creative Commons licenser, som tydliggör vad du får och inte får göra med materialet. Vid publicering, vänligen uppge Göteborgs stadsmuseum som källa. Ange alltid fotografens eller annan upphovsmans namn om detta är känt, alternativt ”fotograf okänd”. Tänk på att det är ditt ansvar att kontakta upphovsrättsinnehavaren om du avser att mångfaldiga upphovsskyddat material.

Vill du veta mer? Här söker du bland artiklar, tidskrifter och böcker i museets referensbibliotek. Biblioteket får du tillgång till via Faktarummet.

Välkommen att kontakta oss: stadsmuseum@kultur.goteborg.se eller Göteborgs stadsmuseum, Norra Hamngatan 12, 411 14 Göteborg

The database currently contains...

Föremålsposter
279 340.
Digitala bilder
82 540.
Utställningar
492.
Föreställningar
2 494.
Personer och organisationer
35 291.
Dokument och rapporter
1 250.
Mest visade föremål
björnsax ; En mycket kraftig björnsax av järn. Båda byglarna är tandade med ca 3cm långa tänder.
alt
Senast registrerade föremål
grafisk bild ; Börsen vid Gustav Adolfs torg som också visar Östra Hamngatan mot Lilla Bommen I bildens underkant står Börsen i Göteborg
alt
Senast avbildade föremål
tavla ; kopia av J. Lagerberg; fototapet efter originalet som fiss på Rosendal i Skåne
alt

Månadens föremål

altyxa ; "F. Gabrielslycka, Tumlehed. Insamlat på utfärden för Minnesutställningen 6/5 1917."; Lihultsyxa i bergart funnen på stenåldersboplatsen Gabriels lycka, Tumlehed, Torslanda. Upptagen 16 augusti 1916 vid "utfärden för Minnesutställningen 6/5 1917". Skänkt till museet från Ju...

Veckans föremål

altfotografi ; Jubileumsutställningen 1923. Bild från utställningsområdet: Linbanan. Foto av Karnell 25/6 1923. Linbanan gick över Korsvägen, mellan Liseberg och berget på andra sidan av Korsvägen, dvs höjden intill Humanisten och Näckrosdammen.

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Read more...