logo

Carlotta - the museum database

Carlotta, Göteborgs stadsmuseums arkiv- och föremålsdatabas

Sök i samlingarna

Nyfiken på Göteborgs historia? Här söker du efter föremål, bilder och arkivhandlingar i Göteborgs stadsmuseums samlingar: grävningsfynd, uniformer, datorer, scenmodeller, skolböcker... En bra ingång i Carlotta är Månadens och Veckans föremål. Här visas välkända eller okända föremål som vi vill lyfta fram lite extra.

Stadsmuseet har ca 1 miljoner föremål och 2 miljoner bilder i samlingarna. Har du något att berätta eller fråga om föremål och bilder i våra samlingar? Hör gärna av dig! Kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

I Carlotta finns tusentals bilder på Göteborg med omnejd: gator, skolor, gårdar, torg, utgrävningar och mycket, mycket mera. Än så länge finns endast delar av samlingarna i databasen, men nytt material tillkommer hela tiden. Så har vi nu också en webbutställning, Staden och kapitalet, där vi berättar mer om föremål ur samlingarna. På museets hemsida kan du läsa mer om utställningen.

Göteborgs stadsmuseum strävar efter att leva upp till de lagar och regler som finns för publicering på internet. I somliga fall saknar vi dock uppgifter om upphovsman och/eller tidpunkt för tillverkning. Har du upplysningar som kan hjälpa oss att identifiera, namnge och få kontakt med dessa, vill vi gärna veta det.

Du är välkommen att ladda hem lågupplösta bilder eller pdf-filer från Carlotta. Vi använder oss av Creative Commons licenser, som tydliggör vad du får och inte får göra med materialet. Vid publicering, vänligen uppge Göteborgs stadsmuseum som källa. Ange alltid fotografens eller annan upphovsmans namn om detta är känt, alternativt ”fotograf okänd”. Tänk på att det är ditt ansvar att kontakta upphovsrättsinnehavaren om du avser att mångfaldiga upphovsskyddat material.

Vill du veta mer? Här söker du bland artiklar, tidskrifter och böcker i museets referensbibliotek. Biblioteket får du tillgång till via Faktarummet.

Välkommen att kontakta oss: stadsmuseum@kultur.goteborg.se eller Göteborgs stadsmuseum, Norra Hamngatan 12, 411 14 Göteborg

The database currently contains...

Föremålsposter
279 503.
Digitala bilder
82 867.
Utställningar
504.
Föreställningar
2 555.
Personer och organisationer
35 458.
Dokument och rapporter
1 295.
Mest visade föremål
fotografi ; Hörnet Karl Johansgatan - Djurgårdsgatan med Majornas Bokhandel.
alt
Senast registrerade föremål
fotografi; kabinettsfotografi ; Studioporträtt av Ellen Hartman i halvlfigur. Fotot på kartong, med text i underkanten.
alt
Senast avbildade föremål
fotografi ; Sjösättningen av pansarskeppet Njord vid Lindholmens varv 1898-04-20. Namngivningen av fatygen förrättades av fru William Gibs...
alt

Månadens föremål

altfotografi ; Arkaden med julskyltning och -illumination. Från Östra Hamngatan mot Södra Hamngatan. Inkom till utställningen "Minns du 50-talet?" 1979-80.

Veckans föremål

altfotografi ; Ateljefoto med 6 unga kvinnor utklädda till tomtar, varav 2 st på kälken. 1 av tomtarna bär en slev i sitt skärp. Fotot använt som vykort. vykortstext: Göteborg d. 14/1 1914. Vi sänder här ett kort på jultomtarne. Hälsningar från Judit och Anna. Adressat är fru Anni...

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Read more...