logo

Carlotta - the museum database

Carlotta, Göteborgs stadsmuseums arkiv- och föremålsdatabas

Sök i samlingarna

Nyfiken på Göteborgs historia? Här söker du efter föremål, bilder och arkivhandlingar i Göteborgs stadsmuseums samlingar: grävningsfynd, uniformer, datorer, scenmodeller, skolböcker... En bra ingång i Carlotta är Månadens och Veckans föremål. Här visas välkända eller okända föremål som vi vill lyfta fram lite extra.

Stadsmuseet har ca 1 miljoner föremål och 2 miljoner bilder i samlingarna. Har du något att berätta eller fråga om föremål och bilder i våra samlingar? Hör gärna av dig! Kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

I Carlotta finns tusentals bilder på Göteborg med omnejd: gator, skolor, gårdar, torg, utgrävningar och mycket, mycket mera. Än så länge finns endast delar av samlingarna i databasen, men nytt material tillkommer hela tiden. Informationen från Carlotta visas i våra digitala utställningar Skolplanschen mellan fakta och fiktion, Staden och kapitalet och Upptäck Göteborg!.

Göteborgs stadsmuseum strävar efter att leva upp till de lagar och regler som finns för publicering på internet. I somliga fall saknar vi dock uppgifter om upphovsman och/eller tidpunkt för tillverkning. Har du upplysningar som kan hjälpa oss att identifiera, namnge och få kontakt med dessa, vill vi gärna veta det.

Du är välkommen att ladda hem lågupplösta bilder eller pdf-filer från Carlotta. Vi använder oss av Creative Commons licenser, som tydliggör vad du får och inte får göra med materialet. Vid publicering, vänligen uppge Göteborgs stadsmuseum som källa. Ange alltid fotografens eller annan upphovsmans namn om detta är känt, alternativt ”fotograf okänd”. Tänk på att det är ditt ansvar att kontakta upphovsrättsinnehavaren om du avser att mångfaldiga upphovsskyddat material.

Vill du veta mer? Här söker du bland artiklar, tidskrifter och böcker i museets referensbibliotek. Biblioteket får du tillgång till via Faktarummet.

Välkommen att kontakta oss: stadsmuseum@kultur.goteborg.se eller Göteborgs stadsmuseum, Norra Hamngatan 12, 411 14 Göteborg

The database currently contains...

Föremålsposter
296 139.
Digitala bilder
87 017.
Utställningar
515.
Föreställningar
2 801.
Personer och organisationer
36 864.
Dokument och rapporter
1 482.
Bebyggelse
138.
Mest visade föremål
skepp ; Kölen är 13 m lång och Y-formad och saknar spunning i ändarna. Den är fästad till stävarna medvertikala laskar och järnnaglar. Enda...
alt
Senast registrerade föremål
mjukdjur ; Mjukdjur av plysch. Ingår i de insamlade föremålen, bilderna och texterna från den minnesplats som uppstod utanför brandlokalen ...
alt
Senast avbildade föremål
mjukdjur ; Mjukdjur av plysch. Ingår i de insamlade föremålen, bilderna och texterna från den minnesplats som uppstod utanför brandlokalen ...
alt

Månadens föremål

altfotografi ; Bilden från invigningen av Tingstadstunneln 29 mars 1968; de första fordonen har rullat in i tunneln vid södra mynningen. Fotograf Gunnar Lindström.

Veckans föremål

althörapparat ; hörapparat med mikrofon av det tyska märket Deutsche Akustik GmbH.

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Read more...