logo

Carlotta - the museum database

Carlotta, Göteborgs stadsmuseums arkiv- och föremålsdatabas

Sök i samlingarna

Nyfiken på Göteborgs historia? Här söker du efter föremål, bilder och arkivhandlingar i Göteborgs stadsmuseums samlingar: grävningsfynd, uniformer, datorer, scenmodeller, skolböcker... En bra ingång i Carlotta är Månadens och Veckans föremål. Här visas välkända eller okända föremål som vi vill lyfta fram lite extra.

Stadsmuseet har ca 1 miljoner föremål och 2 miljoner bilder i samlingarna. Har du något att berätta eller fråga om föremål och bilder i våra samlingar? Hör gärna av dig! Kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

I Carlotta finns tusentals bilder på Göteborg med omnejd: gator, skolor, gårdar, torg, utgrävningar och mycket, mycket mera. Än så länge finns endast delar av samlingarna i databasen, men nytt material tillkommer hela tiden. Så har vi nu också en webbutställning, Staden och kapitalet, där vi berättar mer om föremål ur samlingarna. På museets hemsida kan du läsa mer om utställningen.

Göteborgs stadsmuseum strävar efter att leva upp till de lagar och regler som finns för publicering på internet. I somliga fall saknar vi dock uppgifter om upphovsman och/eller tidpunkt för tillverkning. Har du upplysningar som kan hjälpa oss att identifiera, namnge och få kontakt med dessa, vill vi gärna veta det.

Du är välkommen att ladda hem lågupplösta bilder eller pdf-filer från Carlotta. Vi använder oss av Creative Commons licenser, som tydliggör vad du får och inte får göra med materialet. Vid publicering, vänligen uppge Göteborgs stadsmuseum som källa. Ange alltid fotografens eller annan upphovsmans namn om detta är känt, alternativt ”fotograf okänd”. Tänk på att det är ditt ansvar att kontakta upphovsrättsinnehavaren om du avser att mångfaldiga upphovsskyddat material.

Vill du veta mer? Här söker du bland artiklar, tidskrifter och böcker i museets referensbibliotek. Biblioteket får du tillgång till via Faktarummet.

Välkommen att kontakta oss: stadsmuseum@kultur.goteborg.se eller Göteborgs stadsmuseum, Norra Hamngatan 12, 411 14 Göteborg

The database currently contains...

Föremålsposter
280 676.
Digitala bilder
85 083.
Utställningar
509.
Föreställningar
2 613.
Personer och organisationer
35 801.
Dokument och rapporter
1 397.
Bebyggelse
133.
Mest visade föremål
påskägg ; Tvådelat påskägg av papp och papper. Polykrom utsida med exotiska fåglar, röd genombruten spetsuddig pappersbård längs kanterna.#...
alt
Senast registrerade föremål
fotografi ; Södra vägen mot norr, bilden tagen vid korsningen Södra vägen och Burgårdsgatan. Till höger anas Olof Wijksgatan.
alt
Senast avbildade föremål
fotografi ; Göteborgs hamn: Masthuggskajen.
alt

Månadens föremål

altfotografi ; Linbanan gick som mellan nöjesfältet Liseberg och utställningsområdet på andra sidan av Korsvägen. Bilden tagen i samband med en reparation av linbanekabeln 24 juni 1923.

Veckans föremål

altkopparstick ; Kolorerat kopparstick av Göteborg, Bohus fästning och Kungälv, från 1667. Bladets ytterkanter 34 x 20 cm; innehåller 1. grundplan av Göteborg. 2. perspektivistisk vy av Bohus slott och Kungälvs stad. Ur theatrum Europaeum, 1667. (Jfr A.2606:1, 8597 och neg. B.16.55...

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Read more...