logo

Carlotta - the museum database

Carlotta, Göteborgs stadsmuseums arkiv- och föremålsdatabas

Sök i samlingarna

Nyfiken på Göteborgs historia? Här söker du efter föremål, bilder och arkivhandlingar i Göteborgs stadsmuseums samlingar: grävningsfynd, uniformer, datorer, scenmodeller, skolböcker... En bra ingång i Carlotta är Månadens och Veckans föremål. Här visas välkända eller okända föremål som vi vill lyfta fram lite extra.

Stadsmuseet har ca 1 miljoner föremål och 2 miljoner bilder i samlingarna. Har du något att berätta eller fråga om föremål och bilder i våra samlingar? Hör gärna av dig! Kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

I Carlotta finns tusentals bilder på Göteborg med omnejd: gator, skolor, gårdar, torg, utgrävningar och mycket, mycket mera. Än så länge finns endast delar av samlingarna i databasen, men nytt material tillkommer hela tiden. Så har vi nu också en webbutställning, Staden och kapitalet, där vi berättar mer om föremål ur samlingarna. På museets hemsida kan du läsa mer om utställningen.

Göteborgs stadsmuseum strävar efter att leva upp till de lagar och regler som finns för publicering på internet. I somliga fall saknar vi dock uppgifter om upphovsman och/eller tidpunkt för tillverkning. Har du upplysningar som kan hjälpa oss att identifiera, namnge och få kontakt med dessa, vill vi gärna veta det.

Du är välkommen att ladda hem lågupplösta bilder eller pdf-filer från Carlotta. Vi använder oss av Creative Commons licenser, som tydliggör vad du får och inte får göra med materialet. Vid publicering, vänligen uppge Göteborgs stadsmuseum som källa. Ange alltid fotografens eller annan upphovsmans namn om detta är känt, alternativt ”fotograf okänd”. Tänk på att det är ditt ansvar att kontakta upphovsrättsinnehavaren om du avser att mångfaldiga upphovsskyddat material.

Vill du veta mer? Här söker du bland artiklar, tidskrifter och böcker i museets referensbibliotek. Biblioteket får du tillgång till via Faktarummet.

Välkommen att kontakta oss: stadsmuseum@kultur.goteborg.se eller Göteborgs stadsmuseum, Norra Hamngatan 12, 411 14 Göteborg

The database currently contains...

Föremålsposter
280 461.
Digitala bilder
84 290.
Utställningar
506.
Föreställningar
2 611.
Personer och organisationer
35 742.
Dokument och rapporter
1 366.
Bebyggelse
132.
Mest visade föremål
påskägg ; Tvådelat påskägg av papp och papper. Polykrom utsida med exotiska fåglar, röd genombruten spetsuddig pappersbård längs kanterna.#...
alt
Senast registrerade föremål
grafisk bild; illustration ; Urklipp ur okänd publikation; Vy över Stora hamnkanalen, sedd från Lilla torget österut. I fonden Brunnsparken...
alt
Senast avbildade föremål
skolplansch ; Skolplansch "Vikingar göra strandhugg"; polykrom bild. Förlagan är troligen från slutet av 1800-talet eller början av 1900-ta...
alt

Månadens föremål

altkvinnoaltare ; Nedhängande del av slagsbordsskiva från s.k. kvinnoaltare, där kvinnor vid sin kyrktagning placerade "offergåvor" till prästen i form av ost och bröd. Detta "offer" åskådliggörs i det målade motivet på skivan: t Två finklädda kvinnor av högre stånd har placerat gå...

Veckans föremål

altbroderi ; Broderi, silke sytt i petit-point, points d´Hongri på tuskaftat grovt linne. Insytt i korstygn A R A M S 1664. Botten grön i flera skiftningar, mönstret i flera färger.; Kalkduk af silke, daterad 1664 och märkt med A R A M S.; Troligtvis tillverkad i England.

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Read more...