logo

Carlotta - the museum database

bild

GhmPK:594 :: fotografi

Object description

Centralfängelset vid Nya Varvet med tårbitsformade rastgårdar. Under åren 1870- 1907 användes Nya Varvet som fångvårdsanstalt.

Åren före och efter fängelsetiden användes området av marinen under ca 300 år.

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.