logo

Carlotta - the museum database

Arkeologisk rapport 2015_01 lågupplöst.pdf [1.5 MB]

Arkeologisk rapport 2015:01 :: rapport

dokumentid
Arkeologisk rapport 2015:01
fornlämningsnummer, RAÄ
Björlanda 319
sakord - neutral term
rapport
sakord - snävare term
arkeologisk rapport
titel - verkets
Förundersökta stenåldersboplatser i Låssby; Björlanda 319, 327 och 329 : Hede 1:7, Hede 1:20, låssby 1:4 och Sörred 14:1 : Förundersökningar 2014 : Göteborgs kommun
namn - författare
Ragnesten, Ulf
titel - personens
fil. dr
yrke
arkeolog
land
Sverige
stad
Göteborg
tidpunkt - tryckning
2015
filformat
pdf
namn - grävaktör
Göteborgs Stadsmuseum
tidpunkt - verksamhetsstart
1993-07-01 [grundat], 1996-06-01 [officiell invigning]
land
Sverige
stad
Göteborg
webblänk - url
goteborgsstadsmuseum.se [151002], sv.wikipedia.org [151002]
inventarienummer - beskriver
GSMA:140021
sakord - neutral term
utgrävning
sakord - snävare term
förundersökning
GSMA:140028
sakord - neutral term
utgrävning
sakord - snävare term
förundersökning
GSMA:140030
sakord - neutral term
utgrävning
sakord - snävare term
förundersökning
licens - media
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
creative commons - url
creativecommons.org
namn - copyright/upphovsrättsinnehavare
Göteborgs Stadsmuseum
tidpunkt - verksamhetsstart
1993-07-01 [grundat], 1996-06-01 [officiell invigning]
land
Sverige
stad
Göteborg
webblänk - url
goteborgsstadsmuseum.se [151002], sv.wikipedia.org [151002]