logo

Carlotta - the museum database

Arkeologisk rapport 1989_18.pdf [664 KB]

Arkeologisk rapport 1989:18 :: rapport

dokumentid
Arkeologisk rapport 1989:18
fornlämningsnummer, RAÄ
Göteborg 216
sakord - neutral term
rapport
sakord - snävare term
arkeologisk rapport; arkeologisk arkivrapport
nummer i serie eller upplaga
1989:18
titel - verkets
Arkeologisk rapport; Rapport över provundersökning i kv f d Kruthornet (nuv Haga 31:5); Fornlämning 216 Göteborg
namn - författare
Nilsson Schönborg, Göte
yrke
arkeolog, historisk/stadsarkeologi
land
Sverige
stad
Göteborg
tidpunkt - tryckning
1989
omfång - sidor
3 s.
illustrerad - ja/nej
kartor
inventarienummer - beskriver
GSMS:140011 [fu]
sakord - neutral term
utgrävning
sakord - snävare term
förundersökning
beskrivning

Ur: Rapport över provundersökning i kv Kruthornet (nuv Haga 31:5) Fornlämning 216 Göteborg. Göte Nilsson Schönborg.

”På grund av nybyggnation i kv Haga 31:5 Göteborg, av Parkeringsbolaget Gbg företog undertecknad för Göteborgs Historiska Museums räkning en arkeologisk provundersökning på platsen. … Undersökningen var i första hand inriktad på att fastslå om kaponjärgraven som förband fästningsstaden Göteborg med Skansen Kronan sträckte sig ut på detta område. … Eftersom ingenting av antikvariskt intresse kunde spåras föranleder provundersökningen inga vidare åtgärder.”

namn - copyright/upphovsrättsinnehavare
Göteborgs Stadsmuseum
tidpunkt - verksamhetsstart
1993-07-01 [grundat], 1996-06-01 [officiell invigning]
land
Sverige
stad
Göteborg
webblänk - url
goteborgsstadsmuseum.se [151002], sv.wikipedia.org [151002]
licens - media
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
creative commons - url
creativecommons.org