logo

Carlotta - the museum database

Arkeologisk rapport 1989_21.pdf [1.0 MB]

Arkeologisk rapport 1989:21 :: rapport

dokumentid
Arkeologisk rapport 1989:21
fornlämningsnummer, RAÄ
Göteborg 216
sakord - neutral term
rapport
sakord - snävare term
arkeologisk rapport; arkeologisk arkivrapport
nummer i serie eller upplaga
1989:21
titel - verkets
Arkeologisk rapport; Rapport, Arkeologisk förundersökning 1989-04-18; Haga, 21 kv Sappören tomt nr 12; Fornlämning Gbg 216
namn - författare
Rosén, Christina
land
Sverige
tidpunkt - tryckning
1989
filformat
pdf
inventarienummer - beskriver
GSMS:140010 [fu]
sakord - neutral term
utgrävning
sakord - snävare term
förundersökning
beskrivning

Ur: Rapport. Arkeologisk förundersökning 1989-04-18. Haga, 21 kv Sappören, tomt nr 12, fornlämning Gbg 216. Christina Rosén.

”Ett ca 1 m brett och 1 m djupt schakt grävdes med maskin i N-S riktning över gårdsplanen, parallellt med det kvarstående huset, 29,5 m långt. Schaktet grävdes ner till steril lera. … Vid undersökningen påträffades inga spår av den äldsta bebyggelsen på tomten. Sannolikt har denna legat på samma plats som den nuvarande och förstörts vid källarnedgrävningar och andra urschaktningar.”

namn - copyright/upphovsrättsinnehavare
Göteborgs Stadsmuseum
tidpunkt - verksamhetsstart
1993-07-01 [grundat], 1996-06-01 [officiell invigning]
land
Sverige
stad
Göteborg
webblänk - url
goteborgsstadsmuseum.se [151002], sv.wikipedia.org [151002]
licens - media
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
creative commons - url
creativecommons.org