logo

Carlotta - the museum database

Arkeologisk rapport 1989_22.pdf [2.7 MB]

Arkeologisk rapport 1989:22 :: rapport

dokumentid
Arkeologisk rapport 1989:22
fornlämningsnummer, RAÄ
Göteborg 216
sakord - neutral term
rapport
sakord - snävare term
arkeologisk rapport; arkeologisk arkivrapport
nummer i serie eller upplaga
1989:22
titel - verkets
Arkeologisk rapport; Rapport, Arkeologisk undersökning i fastigheten Haga Nygata 7-9; Kv Kuriren; Göteborg fornlämning 216; Dec 1988 - jan 1989
namn - författare
Nilsson Schönborg, Göte
yrke
arkeolog, historisk/stadsarkeologi
land
Sverige
stad
Göteborg
Rosén, Christina
land
Sverige
tidpunkt - tryckning
1989
filformat
pdf
inventarienummer - beskriver
GSMS:140009
sakord - neutral term
utgrävning
sakord - snävare term
slutundersökning
beskrivning

Ur: Rapport. Arkeologisk undersökning i fastigheten Haga Nygata 7-9, kv Furiren. Göteborg fornlämning 216. Dec 1988-jan 1989. Göte Nilsson Schönborg & Christina Rosén.

”Denna (arkeologiska undersökning) genomfördes i två etapper under december 1988 och januari 1989. Tidsåtgången var fyra arbetsdagar (två arkeologer i två dagar). Etapp 1 av undersökningen innebar att fyra provgropar togs upp … Vid etapp 2 gjordes en slutundersökning. Två anläggningar påträffades. Anläggning 1 var ett fundament, sannolikt till en spis. Anläggning 2 var en källare med en pumpanordning. … Inga avsatta lager/kulturlager påträffades.”

namn - copyright/upphovsrättsinnehavare
Göteborgs Stadsmuseum
tidpunkt - verksamhetsstart
1993-07-01 [grundat], 1996-06-01 [officiell invigning]
land
Sverige
stad
Göteborg
webblänk - url
goteborgsstadsmuseum.se [151002], sv.wikipedia.org [151002]
licens - media
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
creative commons - url
creativecommons.org