logo

Carlotta - the museum database

Arkeologisk rapport 1991_10.pdf [1.3 MB]

Arkeologisk rapport 1991:10 :: rapport

dokumentid
Arkeologisk rapport 1991:10
fornlämningsnummer, RAÄ
Göteborg 216
sakord - neutral term
rapport
sakord - snävare term
arkeologisk rapport; arkeologisk arkivrapport
nummer i serie eller upplaga
1991:10
titel - verkets
Arkeologisk rapport; Gustav Adolfs torg; Bebyggelselämningar 1600/1700-tal; Arkeologisk schaktningsövervakning
namn - författare
Ericson, Cecilia
land
Sverige
stad
Göteborg
Nilsson Schönborg, Göte
yrke
arkeolog, historisk/stadsarkeologi
land
Sverige
stad
Göteborg
tidpunkt - tryckning
1991
filformat
pdf
inventarienummer - beskriver
GSMS:140007
sakord - neutral term
utgrävning
sakord - snävare term
antikvarisk kontroll
beskrivning

Ur: Gustav Adolfs Torg. Bebyggelselämningar 1600/1700-tal. Arkeologisk schaktningsövervakning. Göte Nilsson Schönborg & Cecilia Ericson.

”Under januari månad 1991 kunde vid vissa spridda tillfällen antikvariska iakttagelser göras i samband med schaktning på Gustav Adolfs Torg. … På två platser kunde arkeologisk dokumentation utföras. 1) Framför nuvarande rådhuset i i torgets västra del framkom träkonstruktioner. 2) I torgets sydöstra del framkom rustbädd med pålning och tegelrester.

På dessa platser kunde ej några kulturlager iakttagas. Den ursprungliga markytan framkom i samband med att konstruktionerna frilades. … Eventuella kulturlager har försvunnit i samband med stensättning av torget i modern tid.”

namn - copyright/upphovsrättsinnehavare
Göteborgs Stadsmuseum
tidpunkt - verksamhetsstart
1993-07-01 [grundat], 1996-06-01 [officiell invigning]
land
Sverige
stad
Göteborg
webblänk - url
goteborgsstadsmuseum.se [151002], sv.wikipedia.org [151002]
licens - media
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
creative commons - url
creativecommons.org