logo

Carlotta - the museum database

Arkeologisk rapport 1993_06.pdf [2.2 MB]

Arkeologisk rapport 1993:06 :: rapport

dokumentid
Arkeologisk rapport 1993:06
fornlämningsnummer, RAÄ
Göteborg 216
sakord - neutral term
rapport
sakord - snävare term
arkeologisk rapport; arkeologisk arkivrapport
nummer i serie eller upplaga
1993:06
titel - verkets
Arkeologisk rapport 1993:6; 12 kvarteret, Ostindiska Kompaniet, Göteborg; (Ostindiska huset, Norra Hamngatan 12); Bebyggelselämningar och kulturlager från 1600- 1700-tal.; Arkeologisk förundersökning 1993
namn - författare
Nilsson Schönborg, Göte
yrke
arkeolog, historisk/stadsarkeologi
land
Sverige
stad
Göteborg
tidpunkt - tryckning
1993
filformat
pdf
inventarienummer - beskriver
GSMS:140013 [fu]
sakord - neutral term
utgrävning
sakord - snävare term
förundersökning
beskrivning
1 st grovarbetare deltog,

Ur: 12 kvarteret, Ostindiska Kompaniet, Göteborg. (Ostindiska Huset, Norra Hamngatan 12). Bebyggelselämningar och kulturlager från 1600- 1700-tal. Arkeologisk förundersökning 1993. Göte Nilsson Schönborg.

”Under 8 dagar i augusti månad utförde Göteborgs stadsmuseum en arkeologisk förundersökning i 12 kvarteret, Ostindiska kompaniet, (Ostindiska huset), Norra Hamngatan 12, Göteborg. Delar av kvarteret skall exploateras och gårdspartiet urschaktas i samband med byggnation för Göteborgs stadsmuseum, vilket föregicks av en arkeologisk förundersökning.

Totalt grävdes 6 st provgropar fördelade över hela gårdsytan.

Undersökningsresultat: Kulturlager och bebyggelserester från 1600- och 1700-tal påträffades. Bebyggelserester i form av grundmurar, gårdsplaner i flera nivåer, samt ett täckdike. Fyndmaterialet var ett typiskt material från den aktuella tiden av keramik, glas, ostindiskt porslin m.m.

Lämningar av arkeologiskt intresse bör finnas under 70-80% av den nuvarande gårdsplanen”

namn - copyright/upphovsrättsinnehavare
Göteborgs Stadsmuseum
tidpunkt - verksamhetsstart
1993-07-01 [grundat], 1996-06-01 [officiell invigning]
land
Sverige
stad
Göteborg
webblänk - url
goteborgsstadsmuseum.se [151002], sv.wikipedia.org [151002]
licens - media
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
creative commons - url
creativecommons.org