logo

Carlotta - the museum database

Arkeologisk rapport 1990_11.pdf [3.2 MB]

Arkeologisk rapport 1990:11 :: rapport

dokumentid
Arkeologisk rapport 1990:11
fornlämningsnummer, RAÄ
Göteborg 216
sakord - neutral term
rapport
sakord - snävare term
arkeologisk rapport; arkeologisk arkivrapport
nummer i serie eller upplaga
1990:11
titel - verkets
Arkeologisk rapport 1990:11; Kv. Värnamo, Göteborg; Bebyggelselämningar och kulturlager från 1600- 1700- tal.; Arkeologis kundersökning 1990
namn - författare
Nilsson Schönborg, Göte
yrke
arkeolog, historisk/stadsarkeologi
land
Sverige
stad
Göteborg
filformat
pdf
inventarienummer - beskriver
GSMS:140015 [fu, su]
sakord - neutral term
utgrävning
sakord - snävare term
förundersökning, slutundersökning
beskrivning

<0x0a>Med anledning av exploatering i kvarteret Värnamo utförde Göteborgs historiska museum en arkeologisk undersökning Under 14 fältdagar i december 1990.

Undersökningsresultat: Delar av den äldsta bebyggelsen framkom. Kulturlager från 1600/1700-tal samt bebyggelserester i form av huskonstruktioner och avfallsbingar. Totalt undersöktes 5 st anläggningar fyndmaterialet var ett typiskt material från den aktuella tiden av keramik, glas, läder, kritpipor m.m. Föremålsgrupperna fajans och glas var av särskilt intresse då det i detta material förekom en mängs importerade föremål.

namn - copyright/upphovsrättsinnehavare
Göteborgs Stadsmuseum
tidpunkt - verksamhetsstart
1993-07-01 [grundat], 1996-06-01 [officiell invigning]
land
Sverige
stad
Göteborg
webblänk - url
goteborgsstadsmuseum.se [151002], sv.wikipedia.org [151002]
licens - media
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
creative commons - url
creativecommons.org