logo

Carlotta - the museum database

Arkeologisk rapport 1991_09.pdf [2.4 MB]

Arkeologisk rapport 1991:09 :: rapport

dokumentid
Arkeologisk rapport 1991:09
fornlämningsnummer, RAÄ
Göteborg 216
sakord - neutral term
rapport
sakord - snävare term
arkeologisk rapport; arkeologisk arkivrapport
nummer i serie eller upplaga
1991:09
titel - verkets
Arkeologisk rapport 1991:9; Kv. Sidenvävaren 35:11, Göteborg; Bebyggelselämningar och kulturlager från 1600- 1700-tal.; Arkeologisk undersökning 1991
namn - författare
Nilsson Schönborg, Göte
yrke
arkeolog, historisk/stadsarkeologi
land
Sverige
stad
Göteborg
tidpunkt - tryckning
1991
filformat
pdf
inventarienummer - beskriver
GSMS:140008
sakord - neutral term
utgrävning
sakord - snävare term
förundersökning, slutundersökning
beskrivning

Ur: Kv. Sidenvävaren 35:11, Göteborg. Bebyggelselämningar och kulturlager från 1600 – 1700-tal. Arkeologisk undersökning 1991. Göte Nilsson Schönborg.

”Under 7 fältdagar i januari månad 1991 utförde Göteborgs Historiska Museum en arkeologisk undersökning av kvarteret Sidenvävaren i Göteborg. Delar av kvarteret skulle exploateras vilket skulle föregås av en arkeologisk undersökning. Totalt undersöktes ca 30 x 20 m² tomtyta. Undersökningen kom att bli ett komplement till den grävning som företogs vid angränsande tomter i kvarteret sommaren 1990.

Undersökningsresultat: Delar av kulturlager och avfallsbingar vilka har tillhört den äldsta bebyggelsen i kvarteret. Totalt undersöktes 4 stycken anläggningar. Fyndmaterialet var typiskt för den aktuella tiden, av keramik, glas fajans, läder, kinaporslin, trä m.m. … Undersökningen gav även ett viktigt tillskott till undersökningen av Göteborgs äldsta stadsbild.”

namn - copyright/upphovsrättsinnehavare
Göteborgs Stadsmuseum
tidpunkt - verksamhetsstart
1993-07-01 [grundat], 1996-06-01 [officiell invigning]
land
Sverige
stad
Göteborg
webblänk - url
goteborgsstadsmuseum.se [151002], sv.wikipedia.org [151002]
licens - media
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
creative commons - url
creativecommons.org