logo

Carlotta - the museum database

Värdefullt, 2016 :: utställning

Object description

En utställning om föremålsvärden ur olika perspektiv. Diamantringar och mynt av äkta guld samsas med obrukbara träbitar och trasiga skor, när vi undersöker vad som gör marknadsvärdet eller det materiella värdet annorlunda än affektionsvärdet, eller samlarvärdet. Vandra runt bland dyrgripar och ovanligheter och fundera på vad som är värdefullt för dig.

”Värdefullt” ingår i projektet Krona eller Klave.

titel - utställningen
Värdefullt, 2016
utställningstyp
tillfällig utställning
utställning - kopplad till
Krona eller klave, 2012
beskrivning

Krona eller Klave är ett samarbetsprojekt mellan Göteborgs stadsmuseum och Institutionen för ekonomisk historia vid Göteborgs universitet, finansierat av Torsten Söderbergs stiftelse. Syftet är att museets unika mynt- och medaljsamling skall kunna visas för allmänheten i en utställning byggd på ny grundforskning kring kreditmarknaden i 1800-talets Göteborg.

Projektet pågår t o m 2014 och innehåller en forskningsdel där forskarna Per Hallén, Martin Fritz och Lili-Annè Aldman arbetar med olika delar av den informella och formella kreditmarknaden under 1800-talet, samt en del som utvecklar en ny utställning vid Göteborgs Stadsmuseum. De båda delarna skall arbeta nära varandra och ge varandra fördjupad kunskap

Staden Göteborg var under 1800-talet en av de mest expansiva i norra Europa och dess ekonomiska ställning stärktes. Detta speglas i Stadsmuseets unika samling av mynt och medaljer som började byggas upp under perioden. Samlingen har inte kunnat visas för allmänheten till följd av de höga säkerhetskrav som måste ställas. Anmärkningsvärt nog har även stadens ekonomiska 1800-talshistoria varit styvmoderligt behandlad. Inom projektet kommer mynt, sedlar och övriga föremål som hänger samman med ekonomiska förhållanden kombineras med en undersökning av 1800-talets dramatiska samhällsomvandling knuten till industrialiseringen.

Krona eller Klave-projektet skall resultera i att den unika numismatiska samlingen ordnas och digitaliseras och därmed blir tillgänglig för alla. Forskningen kring Göteborgs 1800-tal bidrar till en ny bild av en av de mest händelserika faserna i stadens historia. Framför allt kommer universitetet och Stadsmuseet att samverka för att på helt nya sätt arbeta med både forskningsfrågor och museisamlingar.

Det blir ett levande samarbete med workshops för inbjudna specialister, föredrag för allmänheten, vilket öppnar för ett projekt som blir till en livfull slutprodukt och fortsätter att utvecklas. Ett mynt, en sedel eller ett aktiebrev som kan kompletteras med namn på människor, något om deras liv, kanske en bild och hur den enskilda individen var och är beroende av världsekonomin kommer alltid att vara aktuella frågor, oavsett hög- eller lågkonjunktur.

tidpunkt - öppnad
2012-01 [projektet]
tidpunkt - öppnad
2016-09-17
sakord - neutral term
utställning
titel - verkets
Värdefullt
namn - producent
Björk Lindahl, Maja
yrke
grafisk formgivare, utställningsproducent
land
Sverige
stad
Göteborg
ämnesord - innehåll
ekonomisk historia; mynt; medaljer
beskrivning

En utställning om föremålsvärden ur olika perspektiv. Diamantringar och mynt av äkta guld samsas med obrukbara träbitar och trasiga skor, när vi undersöker vad som gör marknadsvärdet eller det materiella värdet annorlunda än affektionsvärdet, eller samlarvärdet. Vandra runt bland dyrgripar och ovanligheter och fundera på vad som är värdefullt för dig.

”Värdefullt” ingår i projektet Krona eller Klave.

webblänk - url
webbsok.mikromarc.se [Lästips]; goteborgsstadsmuseum.se [mer om Värdefullt på museets hemsida]; www.vartgoteborg.se [160916]
namn - scen/spelplats
Göteborgs Stadsmuseum
tidpunkt - verksamhetsstart
1993-07-01 [grundat], 1996-06-01 [officiell invigning]
land
Sverige
stad
Göteborg
webblänk - url
goteborgsstadsmuseum.se [151002], sv.wikipedia.org [151002]
namn - formgivare
Björk Lindahl, Maja
yrke
grafisk formgivare, utställningsproducent
land
Sverige
stad
Göteborg
Jonsson, Sandra [grafisk formgivare]
yrke
grafisk formgivare
land
Sverige
stad
Göteborg
namn - medverkande
Adrian, Anna [konservator]
titel - personens
konservator
yrke
konservator, kostymtecknare
land
Sverige
Bukovinszky, Rebecka [programverksamhet]
yrke
intendent, programsamordnare
land
Sverige
stad
Göteborg
Danielsson, Adam [medieproducent]
yrke
mediaproducent, mediautvecklare
land
Sverige
stad
Göteborg
Hellervik, Marie [innehållsproduktion]
titel - personens
intendent
land
Sverige
Lindeberg, Lars [AV-tekniker]
land
Sverige
stad
Göteborg
Rådegård, Ida [föremålsintendent]
titel - personens
intendent
land
Sverige
Stenberg, Bella [skribent]
yrke
journalist, skribent
land
Sverige
stad
Göteborg
Strömberg, Håkan [innehållsproduktion och pedagogik]
titel - personens
museipedagog
land
Sverige
stad
Göteborg
Thorén, Christian [föremålsintendent]
titel - personens
fil. kand., museiintendent
land
Sverige
Westman, Jan [teknisk intendent]
titel - personens
teknisk intendent
land
Sverige
stad
Göteborg
Wettmark, Marie [kommunikatör]
yrke
kommunikatör
land
Sverige
stad
Göteborg
Klassifikation OCM (smal)
Museer (219); Utställningar (543)