logo

Carlotta - the museum database

Arkeologisk rapport 1933:08 :: rapport

  • Data elements
dokumentid
Arkeologisk rapport 1933:08
fornlämningsnummer, tidigare
Starrkärr int nr 242
sakord - neutral term
rapport
sakord - snävare term
arkeologisk rapport
nummer i serie eller upplaga
1933:8
titel - verkets
Utgrävningen av båtfyndet i Eskekärr.
namn - författare
Humbla, Philibert
titel - personens
amanuens, doktor, fil. dr
land
Sverige
tidpunkt - copyright
1933
filformat
pdf
namn - grävaktör
Göteborgs arkeologiska museum
tidpunkt - verksamhetsstart
1946 [museets officiella grundande]
tidpunkt - verksamhetsslut
1993
land
Sverige
stad
Göteborg
Göteborgs Historiska Museum
land
Sverige
stad
Göteborg
land - beskriver
Sverige
landskap - fyndort
Västergötland
stad - beskriver
Göteborg
plats - beskriver
Äskekärr
inventarienummer - beskriver
GAM:46456
alt
sakord - neutral term
skepp
sakord - snävare term
knarr [ev.]
beskrivning
GAM:46456 består av 1 st båt av ek, en spik av järn, 8 nitar + brickor samt drev av nöthår. Bilden visar 8 st nitar av järn där den största niten är längd: 7,2 cm, bred 2,2, höjd 2,2 cm, vikt 14 gram. (1 st nit avskriven för metallanalys vid CT,

Kölen är 13 m lång och Y-formad och saknar spunning i ändarna. Den är fästad till stävarna medvertikala laskar och järnnaglar. Endast bottenpartiet av för- och akterstäven är bevarad, eventuellt utgörs dessa delar av ett kri.

Borden är upp till 22 cm breda och 1,5 - 2 cm tjocka. Den sjunde bordgången utgörs av meginhúfr. Borden var inbördes sammanfogade med nitar med rundade huvuden och kvadratiska brickor. Nitarna är indrivna från insidan, för utom vid för och akter, där de är indrivna från utsidan. Endast var annan av bordgångarna sträcker sig till stävarna. Dessa bord är således bredare mot ändarna, medan de andra är infalsade i ett hak i det undre bordet. I borden finns en grund drevränna med rester av drev av djurhår. Relingsbordet är inte bevarat, och inga spår av håar eller århål finns. I laskarna syns fragment efter textilier, vilka fungerat som tätning.

Bottenstockarna är vuxna och sträcker sig i ett stycke upp till meginhúfr. De är dymlade till borden, på den tredje och den femte bordgången enbart med två dymlingar på varje sida. Dymlingarna är av en, och furukilar har slagits in i dymlingarna på skrovets insida. Någon förbindning finns inte mellan bottenstockar och köl. Spanten är 17 till antalet, oräknat roderspant och brokar. Roderspantet är betydligt kraftigare och högre än de andra. Över bottenstockarnas ändar finns dymlingshål efter tvärbalkar. De har stöttats av knän, vilka ibland är utformade direkt ur tvärbalkarnas ändtimmer. Midskepps finns halvband/upplängot, vilka har vilat mot meginhúfr. De förefaller ha nått högre upp än knäna, och de är dymlade till var annan bordgång.

Kölsvinet är inte dymlat till kölen utan hålls på plats av bottenstockarna genom urtag i desamma, och genom låstimmer. I förkant på det fyrkantiga mastspåret finns en självvuxen gren.

Betingar, för fästande av tågvirke, påträffades löst i vraket (status 1933).

Vrakets ursprungliga längd och bredd har uppskattats till 16x4 m.

[ur beskrivning i RAÄ: fornlämningssök]
licens - media
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
creative commons - url
creativecommons.org
namn - copyright/upphovsrättsinnehavare
Göteborgs Stadsmuseum
tidpunkt - verksamhetsstart
1993-07-01 [grundat], 1996-06-01 [officiell invigning]
land
Sverige
stad
Göteborg
webblänk - url
goteborgsstadsmuseum.se [151002], sv.wikipedia.org [151002]