logo

Carlotta - the museum database

Arkeologisk rapport 1941_05.pdf [418 KB]

Arkeologisk rapport 1941:05 :: rapport

  • Data elements
fornlämningsnummer, RAÄ
Göteborg 207
sakord - neutral term
rapport
sakord - snävare term
arkeologisk rapport
nummer i serie eller upplaga
1941:5
titel - verkets
Västergötland. Göteborgs stad. Örgryte församling. Fräntorp. PM om liten urna.
namn - författare
Fredsjö, Åke
titel - personens
amanuens GAM, landsantikvarie i O-län
yrke
arkeolog
stad
Göteborg
tidpunkt - copyright
1941
filformat
pdf
namn - grävaktör
Göteborgs arkeologiska museum
tidpunkt - verksamhetsstart
1946 [museets officiella grundande]
tidpunkt - verksamhetsslut
1993
land
Sverige
stad
Göteborg
land - beskriver
Sverige
stad - beskriver
Göteborg
plats - beskriver
Fräntorp
inventarienummer - beskriver
GAM:46832
alt
sakord - neutral term
keramikkärl
beskrivning
"F. Fräntorp. Grustaget i korsningen mellan Fräntorpsgatan och Grustagsvägen, vid grushörning, då det jämte gruset kastades upp i bilen. Trol. nedfallet från grustagets kant. En efterbesiktning gav intet resulatat. Spår av nedgrävningar i marken kunde ej upptäckas.", I RAÄs fornlämningsregister står"urna med bränt renhorn". I katalogkortet står "Härtill ben" det står inte vilken typ av ben.Det har vid tidigare tillfälle 1932 hittats ett renhorn på ungefär samma plats som keramikkärlet.
licens - media
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
creative commons - url
creativecommons.org
namn - copyright/upphovsrättsinnehavare
Göteborgs Stadsmuseum
tidpunkt - verksamhetsstart
1993-07-01 [grundat], 1996-06-01 [officiell invigning]
land
Sverige
stad
Göteborg
webblänk - url
goteborgsstadsmuseum.se [151002], sv.wikipedia.org [151002]
dokumentid
Arkeologisk rapport 1941:05