logo

Carlotta - the museum database

Arkeologisk rapport 2016_02.pdf [12 MB]

Arkeologisk rapport 2016:02 :: rapport

  • Data elements
dokumentid
Arkeologisk rapport 2016:02
fornlämningsnummer, RAÄ
Göteborg 18
sakord - neutral term
rapport
sakord - snävare term
arkeologisk rapport; förundersökning
nummer i serie eller upplaga
2016:2
titel - verkets
Äldre stenåldersboplats i Kungsladugård
namn - författare
Ragnesten, Ulf
titel - personens
fil. dr
yrke
arkeolog
land
Sverige
stad
Göteborg
tidpunkt - tryckning
2016
filformat
pdf
namn - grävaktör
Göteborgs Stadsmuseum
tidpunkt - verksamhetsstart
1993-07-01 [grundat], 1996-06-01 [officiell invigning]
land
Sverige
stad
Göteborg
källuppgift, http - url
goteborgsstadsmuseum.se [151002], sv.wikipedia.org [151002]
land - beskriver
Sverige
stad - beskriver
Göteborg
fastighetsbeteckning - fyndort
Kungsladugård 31:4, 31:5
inventarienummer - beskriver
GSMA:150008
sakord - neutral term
utgrävning
sakord - snävare term
förundersökning
licens - media
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
creative commons - url
creativecommons.org
namn - copyright/upphovsrättsinnehavare
Göteborgs Stadsmuseum
tidpunkt - verksamhetsstart
1993-07-01 [grundat], 1996-06-01 [officiell invigning]
land
Sverige
stad
Göteborg
källuppgift, http - url
goteborgsstadsmuseum.se [151002], sv.wikipedia.org [151002]