logo

Carlotta - the museum database

Arkeologisk rapport 2016_03.pdf [4.0 MB]

Arkeologisk rapport 2016:03 :: rapport

dokumentid
Arkeologisk rapport 2016:03
fornlämningsnummer, RAÄ
Göteborg 185
sakord - neutral term
rapport
sakord - snävare term
arkeologisk rapport; antikvarisk kontroll
nummer i serie eller upplaga
2016:3
titel - verkets
Flyktväg vid Älvsborg
namn - författare
Wennberg, Tom
yrke
arkeolog
land
Sverige
tidpunkt - tryckning
2016
filformat
pdf
namn - grävaktör
Göteborgs Stadsmuseum
tidpunkt - verksamhetsstart
1993-07-01 [grundat], 1996-06-01 [officiell invigning]
land
Sverige
stad
Göteborg
webblänk - url
goteborgsstadsmuseum.se [151002], sv.wikipedia.org [151002]
land - beskriver
Sverige
stad - beskriver
Göteborg
stadsdel - beskriver
Majorna
fastighetsbeteckning - fyndort
Majorna 140:22
inventarienummer - beskriver
GSMS:160015
sakord - neutral term
utgrävning
sakord - snävare term
antikvarisk kontroll, schaktningsövervakning
beskrivning
Schaktningsövervakning utfördes inför anläggandet av flykttunnel i anslutning till berget för Gamla Älvsborg. Det visade sig att berget plansprängts på platsen under modern tid och inga lämningar påträffades.
licens - media
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
creative commons - url
creativecommons.org
namn - copyright/upphovsrättsinnehavare
Göteborgs Stadsmuseum
tidpunkt - verksamhetsstart
1993-07-01 [grundat], 1996-06-01 [officiell invigning]
land
Sverige
stad
Göteborg
webblänk - url
goteborgsstadsmuseum.se [151002], sv.wikipedia.org [151002]