logo

Carlotta - the museum database

Arkeologisk rapport 1980_03.pdf [27 MB]

Arkeologisk rapport 1980:03 :: rapport

dokumentid
Arkeologisk rapport 1980:03
fornlämningsnummer, RAÄ
Göteborg 216
sakord - neutral term
rapport
sakord - snävare term
arkeologisk rapport; arkeologisk arkivrapport
nummer i serie eller upplaga
1980:3
titel - verkets
Stadsarkeologisk undersökning i Göteborg. Kv Enigheten, kv Vindragaren, kv Stadskvarnen, kv Vadman. 1979-1980.
namn - författare
Jönsson, Eva
yrke
arkeolog
land
Sverige
Kihlberg, Stefan
titel - personens
fil. kand.
yrke
arkeolog
land
Sverige
stad
Göteborg
filformat
pdf
namn - grävaktör
Göteborgs Historiska Museum
land
Sverige
stad
Göteborg
land - beskriver
Sverige
stad - beskriver
Göteborg
stadsdel - beskriver
Nordstaden
kvarter - fyndort
Vadman; Enigheten; Vindragaren; Stadskvarnen
inventarienummer - beskriver
GSMS:130033
sakord - neutral term
utgrävning
sakord - snävare term
slutundersökning
beskrivning

Stadsarkeologisk undersökning av kv Enigheten, 790806-791221

Ur: Rapport, Stadsarkeologisk undersökning i Göteborg

Kv Enigheten, Kv Vindragaren, Kv Stadskvarnen, Kv Vadman

1979-1980

Eva Jönsson och Stefan Kilhberg, Göteborgs historiska museum.

"Göteborgs Historiska Museums medeltidsavdelning har på uppdrag av länsantikvarien vid länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, utfört stadshistoriska undersökningar i form av arkeologiska utgrävningar i kvarteren Enigheten, Vindragaren, Vadman och Stadskvarnen i Västra Nordstaden i Göteborg.

C:a 5000 kvm:s yta undersöktes under tiden augusti 1979 - maj 1980.

Orsak till undersökningen var att Göteborgs stads Bostads AB, skulle bebygga tomterna med bostäder.

...

Göteborgs Fastighetskontor var ägare till marken och blev därför kostnadsansvarigt.

Under hela utgrävningsarbetets gång har arbetslaget bestått av tre arkeologer, två grovarbetare och en grävmaskinist.

...

Följande person har deltagit i utgrävningen:

Platsledare (8 veckor)

Antikvarie Mona Lorentzson

Försteman (8 veckor)

Fil. kand. Eva Jönsson

Platsledare (31 veckor)

Vik. antikvarie Eva Jönsson

Försteman (29 veckor)

Fil. kand. Stefan Kihlberg

Försteman (4 veckor)

Fil. kand. Ulf Hultberg

Praktikant (8 veckor)

Fil. stud. Kerstin Olsson

Assistent (31 veckor)

Fil. stud. Kerstin Olsson"

GSMS:130034
sakord - neutral term
utgrävning
sakord - snävare term
slutundersökning
beskrivning

Stadsarkeologisk undersökning av kv Vindragaren, 790806-791221

Ur: Rapport, Stadsarkeologisk undersökning i Göteborg

Kv Enigheten, Kv Vindragaren, Kv Stadskvarnen, Kv Vadman

1979-1980

Eva Jönsson och Stefan Kilhberg, Göteborgs historiska museum.

"Göteborgs Historiska Museums medeltidsavdelning har på uppdrag av länsantikvarien vid länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, utfört stadshistoriska undersökningar i form av arkeologiska utgrävningar i kvarteren Enigheten, Vindragaren, Vadman och Stadskvarnen i Västra Nordstaden i Göteborg.

C:a 5000 kvm:s yta undersöktes under tiden augusti 1979 - maj 1980.

Orsak till undersökningen var att Göteborgs stads Bostads AB, skulle bebygga tomterna med bostäder.

...

Göteborgs Fastighetskontor var ägare till marken och blev därför kostnadsansvarigt.

Under hela utgrävningsarbetets gång har arbetslaget bestått av tre arkeologer, två grovarbetare och en grävmaskinist.

...

Följande person har deltagit i utgrävningen:

Platsledare (8 veckor)

Antikvarie Mona Lorentzson

Försteman (8 veckor)

Fil. kand. Eva Jönsson

Platsledare (31 veckor)

Vik. antikvarie Eva Jönsson

Försteman (29 veckor)

Fil. kand. Stefan Kihlberg

Försteman (4 veckor)

Fil. kand. Ulf Hultberg

Praktikant (8 veckor)

Fil. stud. Kerstin Olsson

Assistent (31 veckor)

Fil. stud. Kerstin Olsson"

GSMS:130035
sakord - neutral term
utgrävning
sakord - snävare term
slutundersökning
beskrivning

Stadsarkeologisk undersökning av kv Stadskvarnen 5, 800107-800208

Ur: Rapport, Stadsarkeologisk undersökning i Göteborg

Kv Enigheten, Kv Vindragaren, Kv Stadskvarnen, Kv Vadman

1979-1980

Eva Jönsson och Stefan Kilhberg, Göteborgs historiska museum.

"Göteborgs Historiska Museums medeltidsavdelning har på uppdrag av länsantikvarien vid länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, utfört stadshistoriska undersökningar i form av arkeologiska utgrävningar i kvarteren Enigheten, Vindragaren, Vadman och Stadskvarnen i Västra Nordstaden i Göteborg.

C:a 5000 kvm:s yta undersöktes under tiden augusti 1979 - maj 1980.

Orsak till undersökningen var att Göteborgs stads Bostads AB, skulle bebygga tomterna med bostäder.

...

Göteborgs Fastighetskontor var ägare till marken och blev därför kostnadsansvarigt.

Under hela utgrävningsarbetets gång har arbetslaget bestått av tre arkeologer, två grovarbetare och en grävmaskinist.

...

Följande person har deltagit i utgrävningen:

Platsledare (8 veckor)

Antikvarie Mona Lorentzson

Försteman (8 veckor)

Fil. kand. Eva Jönsson

Platsledare (31 veckor)

Vik. antikvarie Eva Jönsson

Försteman (29 veckor)

Fil. kand. Stefan Kihlberg

Försteman (4 veckor)

Fil. kand. Ulf Hultberg

Praktikant (8 veckor)

Fil. stud. Kerstin Olsson

Assistent (31 veckor)

Fil. stud. Kerstin Olsson"

GSMS:130036
sakord - neutral term
utgrävning
sakord - snävare term
slutundersökning
beskrivning

Stadsarkeologisk undersökning av kv Vadman 3-4, 800211-800530

Ur: Rapport, Stadsarkeologisk undersökning i Göteborg

Kv Enigheten, Kv Vindragaren, Kv Stadskvarnen, Kv Vadman

1979-1980

Eva Jönsson och Stefan Kilhberg, Göteborgs historiska museum.

"Göteborgs Historiska Museums medeltidsavdelning har på uppdrag av länsantikvarien vid länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, utfört stadshistoriska undersökningar i form av arkeologiska utgrävningar i kvarteren Enigheten, Vindragaren, Vadman och Stadskvarnen i Västra Nordstaden i Göteborg.

C:a 5000 kvm:s yta undersöktes under tiden augusti 1979 - maj 1980.

Orsak till undersökningen var att Göteborgs stads Bostads AB, skulle bebygga tomterna med bostäder.

...

Göteborgs Fastighetskontor var ägare till marken och blev därför kostnadsansvarigt.

Under hela utgrävningsarbetets gång har arbetslaget bestått av tre arkeologer, två grovarbetare och en grävmaskinist.

...

Följande person har deltagit i utgrävningen:

Platsledare (8 veckor)

Antikvarie Mona Lorentzson

Försteman (8 veckor)

Fil. kand. Eva Jönsson

Platsledare (31 veckor)

Vik. antikvarie Eva Jönsson

Försteman (29 veckor)

Fil. kand. Stefan Kihlberg

Försteman (4 veckor)

Fil. kand. Ulf Hultberg

Praktikant (8 veckor)

Fil. stud. Kerstin Olsson

Assistent (31 veckor)

Fil. stud. Kerstin Olsson"

licens - media
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
creative commons - url
creativecommons.org
namn - copyright/upphovsrättsinnehavare
Göteborgs Stadsmuseum
tidpunkt - verksamhetsstart
1993-07-01 [grundat], 1996-06-01 [officiell invigning]
land
Sverige
stad
Göteborg
webblänk - url
goteborgsstadsmuseum.se [151002], sv.wikipedia.org [151002]