logo

Carlotta - the museum database

Arkeologisk rapport 2016:16 :: rapport

Object description
Se fältet Länk till pdf för att komma åt filen i sin helhet.
Länk till pdf
Arkeologisk rapport 2016_16
Instruktioner
Se fältet Länk till pdf för att komma åt filen i sin helhet.
fornlämningsnummer, RAÄ
Göteborg 216; Göteborg 342
sakord - neutral term
rapport
sakord - snävare term
arkeologisk rapport
nummer i serie eller upplaga
2016:16
titel - verkets
Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum
namn - författare
Gullbrand, Tara
yrke
arkeolog
land
Sverige
tidpunkt - tryckning
2016
omfång - sidor
5
filformat
pdf
namn - grävaktör
Göteborgs Stadsmuseum
tidpunkt - verksamhetsstart
1993-07-01 [grundat], 1996-06-01 [officiell invigning]
land
Sverige
stad
Göteborg
webblänk - url
goteborgsstadsmuseum.se [151002], sv.wikipedia.org [151002]
land - beskriver
Sverige
stad - beskriver
Göteborg
stadsdel - beskriver
Masthugget
plats - beskriver
Homeyerska huset; Möllerska plantaget
fastighetsbeteckning - fyndort
Masthugget 712:41
inventarienummer - beskriver
GSMS:160017
sakord - neutral term
utgrävning
sakord - snävare term
schaktningsövervakning
beskrivning
Göteborgs stadsmuseum har genomfört en arkeologisk schaktningsövervakning med anledning av förstärkning av spårvägen på Linnégatan i Göteborg. Den aktuella ytan gällde området mellan tvärgatorna Tredje Långgatan och Plantagegatan och berör landeriet ”Möllerska plantaget”. Schaktet var cirka 8 meter brett med ett generellt djup på 0,7 meter. Det grävdes ner till befintliga ledningsschakt som löper i Linnégatans riktning. Inga kulturlager eller arkeologiska fynd påträffades.
namn - copyright/upphovsrättsinnehavare
Göteborgs Stadsmuseum
tidpunkt - verksamhetsstart
1993-07-01 [grundat], 1996-06-01 [officiell invigning]
land
Sverige
stad
Göteborg
webblänk - url
goteborgsstadsmuseum.se [151002], sv.wikipedia.org [151002]
licens - media
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
creative commons - url
creativecommons.org
dokumentid
Arkeologisk rapport 2016:16