logo

Carlotta - the museum database

bild

GMA:10183:3:1 :: fotografi

Object description

Svea Leffler har fotograferat barnen Greta (f 1908) och Håkan vid Vasaparkens kälkbacke vintern 1914.

Familjen bodde vid tiden för fotograferingen vid tiden på Aschebergsgatan 67