logo

Carlotta - the museum database

GAM:47999 :: yxa

Object description
yxa av brons med skaftrör. Den är gjuten kring en ännu bevarad kärna av lera, godset är 1 mm tjockt. Yxbladet eller eggpartiet är på båda sidor försett med tre korresponderande hål, vartdera ursprungligen täckt med en knapp av brons, ett likadant hål hål finns även i korsningspunkten mellan yxan och skaftröret.
Inventarienummer
GAM:47999
Fornlämningstyp - förhistorisk tid
depåfynd
Sakord - vidare term
yxor
Sakord - neutral term
yxa
Sakord - snävare term
ceremoniyxa; galstadsyxan
Namn - förvärvat från
Hakberg & Bengtsson
Tidpunkt - förvärv till museet
1950
Arkeologisk period
bronsålder (1700 f. Kr - 500 f. Kr)
Dekor
ornering bestående av ett smalt band av fina inristade linjer, vilka följer yxbladets inre kant och löper samman på den smala yxkroppen.
Beskrivning
yxa av brons med skaftrör. Den är gjuten kring en ännu bevarad kärna av lera, godset är 1 mm tjockt. Yxbladet eller eggpartiet är på båda sidor försett med tre korresponderande hål, vartdera ursprungligen täckt med en knapp av brons, ett likadant hål hål finns även i korsningspunkten mellan yxan och skaftröret.
Presentationstext

Omkring 800 f Kr har någon offrat denna yxa tillsammans med 6 halsringar till en för oss okänd gud. Liknande yxor har hittats på andra håll i Sverige och Danmark. På bronsålderns hällristningar avbildas också yxor av liknande form och ett par bronsfigurer som hittats i Danmark har liknande yxor i händerna.

Yxan består av ett mycket tunt lager brons utanpå en lerkärna. Den har alltså varit omöjlig att använda som yxa varför man tror att den haft kultisk funktion.

Föremålen hittades när man 1950 tog grus till vägen mellan Algutsbo och Olofstorp söder om Vårgårda i Galstad, Tumbergs socken, Västergötland. Föremålen såldes till arkeologiska museet för 1000 kronor.

Utställning - utställd i
Spåren talar, 2002
Fyndomständigheter
funna av herr Lars Bengtsson, Vårgårda (firma Hakberg & Bengtsson, Vårgårda) sommaren 1950 under grustäckt vid Galstad, på åkern N om landsvägen mitt för utfartsvägen från Galstad.
Förvärvsomständigheter - till museet
köpt av firma Hakberg & Bengtsson, Vårgårda 1950, kr 1000:-
Samtidiga förvärv
GAM 47999-48005
Arkivreferens
fotoneg nr A 547-548
Materialkategori
metall
Material
brons
Land - fyndort
Sverige
Landskap - fyndort
Västergötland
Härad - fyndort
Kulling
Socken - fyndort
Tumberg
Kommun - fyndort
Vårgårda
By - användning
Galstad
Klassifikation OCM (smal)
Arkeologi (172)
Teknik
gjuten
Litteraturhänvisning
Göteborgs Musei årstryck 1951-1952, sid 283; Sjöberg J-E.,1998, Tusentals fynd från hundratusentals år, sid 80; Göteborgs Museum: Årstryck 1951-52, s. 280-83; Fynd, 1960, s. 22-23
Litteratur - beskriven i
MM:38021
Namn, författare - huvuduppslag
Sjöberg, Jan Eric
Titel - huvudtitel
Offerfyndet från Galstad
Namn, utgivare - 260b
Göteborgs Stadsmuseum
Tidpunkt - utgivning (260c)
2008
Längd (cm)
36
Bredd (cm)
25,8 [över eggen]
Namn - copyright/upphovsrättsinnehavare
Göteborgs Stadsmuseum
Licens - media
Erkännande
Belongs to Samling
GAM :: Göteborgs arkeologiska museums samling

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.