logo

Carlotta - the museum database

bild

GM:39228 :: sotarverktyg

Object description
spislod kallad se större och piplod, de mindre loden, som tillverkades hos smed. Piplod för att komma åt i kanlernas knän. Kättingen, som förband lod med keris eller stånka var 35-40 cm lång. Linan, som kopplades om lodet med schackel var som längst 22 famnar (ca 40 m) då husen var höga och 12 famnar (ca 22 m) när man arbetade från taken på lägre hus. På dessa lod är öglorna ovanligt stora. Ofta var öglan infälld i lodet för att inte haka fas i skorstenarna. Lod, kurpis och lina bars av lärlingarna, som arbetade från taket, på vänster axel ovanpå raffel.
Inventarienummer
GM:39228
Typ av förvärv
gåva
Sakord - vidare term
sotare
Sakord - neutral term
sotarverktyg
Sakord - snävare term
lod
Namn - förvärvat från
Lindblom, Arvid, sotarmästare
Tidpunkt - tillverkning
1700-talet
Tidpunkt - förvärv till museet
1983-04-14
Antal identiska objekt
2
Beskrivning
spislod kallad se större och piplod, de mindre loden, som tillverkades hos smed. Piplod för att komma åt i kanlernas knän. Kättingen, som förband lod med keris eller stånka var 35-40 cm lång. Linan, som kopplades om lodet med schackel var som längst 22 famnar (ca 40 m) då husen var höga och 12 famnar (ca 22 m) när man arbetade från taken på lägre hus. På dessa lod är öglorna ovanligt stora. Ofta var öglan infälld i lodet för att inte haka fas i skorstenarna. Lod, kurpis och lina bars av lärlingarna, som arbetade från taket, på vänster axel ovanpå raffel.
Utställning - utställd i
Folk i rörelse : 1800-talets Göteborg, 2005
Arkivreferens
D 53647 [/neg.nr]
Materialkategori
metall
Material
järn
Klassifikation OCM (smal)
Organisationer inom arbetslivet (467); Specialredskap (413); Underhåll av övriga byggnader (358)
Teknik
smide
Namn - copyright/upphovsrättsinnehavare
Göteborgs Stadsmuseum
Licens - media
Erkännande
Sammanhör med
39223-39234
Belongs to Samling
GM :: Göteborgs Museums samlingar

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.