logo

Carlotta - the museum database

bild

GhmPK:127 :: fotografi, bilder

Object description
Vy över Domkyrkoplan med Domkyrkan. I korsningen Västra Hamngatan och Kungsgatan anar man en av broarna över Östra Hamnkanalen.

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.