logo

Carlotta - the museum database

bild

GhmD:52289 :: tavla, fotografi

Object description

Brunnsinrättningen på holmen i Stora Hamnkanalen vid vid 1800-talets mitt.

Tryck efter gravyr av Carl Otto efter teckning av Leonard Björkfeldt.

Inventarienummer
GhmD:52289
Motivord
hälsobrunn; träd; park; brunn; dag; sommar; exteriör; arkitektur; offentlig byggnad; brunnshus; litografi
Sakord - vidare term
bilder
Sakord - neutral term
tavla; fotografi
Sakord - snävare term
grafik
Tidpunkt - tillverkning
1800-talet [?; avser originalteckningen]
Beskrivning

Brunnsinrättningen på holmen i Stora Hamnkanalen vid vid 1800-talets mitt.

Tryck efter gravyr av Carl Otto efter teckning av Leonard Björkfeldt.

Arkivreferens
jfr "Plan och panorama över Götheborg"
Orientering
liggande
Materialkategori
papper
Land - tillverkning
Sverige
Land - förvärvat från
Sverige
Land - avbildat
Sverige
Stad - tillverkning
Göteborg
Stad - avbildad
Göteborg
Stadsdel - avbildad
Nordstaden
Plats - avbildad
Brunnsparken
Byggnad - avbildad
Göteborgs Brunnsinrättning; Brunnshuset; Palace Hotell
Klassifikation OCM (bred)
Drycker och njutningsmedel (270)
Klassifikation OCM (smal)
Arkitektur (341); Bildkonst (532); Offentliga byggnader (344); Parker (367); Prydnadsväxtodling (247); Sjukdomsförebyggande åtgärder (751); Tryckning (213); Vattenförsörjning (312)
Filformat
jpg; tif
Lagringsmedium
Arkiv CD 258 mapp B
Bredd (cm)
18,2
Höjd (cm)
14,3
Arkivbestånd - ingår i
Topografiska arkivet
Belongs to Samling
GhmD :: Göteborgs Historiska Museums bildsamling

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.