logo

Carlotta - the museum database

bild

GhmD:52289 :: tavla, fotografi

Object description

Brunnsinrättningen på holmen i Stora Hamnkanalen vid vid 1800-talets mitt.

Tryck efter gravyr av Carl Otto efter teckning av Leonard Björkfeldt.

inventarienummer
GhmD:52289
motivord
hälsobrunn; träd; park; brunn; dag; sommar; exteriör; arkitektur; offentlig byggnad; brunnshus; litografi
sakord - vidare term
bilder
sakord - neutral term
tavla; fotografi
sakord - snävare term
grafik
tidpunkt - tillverkning
1800-talet [?; avser originalteckningen]
beskrivning

Brunnsinrättningen på holmen i Stora Hamnkanalen vid vid 1800-talets mitt.

Tryck efter gravyr av Carl Otto efter teckning av Leonard Björkfeldt.

Arkivreferens
jfr "Plan och panorama över Götheborg"
orientering
liggande
materialkategori
papper
land - tillverkning
Sverige
land - förvärvat från
Sverige
land - avbildat
Sverige
stad - tillverkning
Göteborg
stad - avbildad
Göteborg
stadsdel - avbildad
Nordstaden
plats - avbildad
Brunnsparken
byggnad - avbildad
Göteborgs Brunnsinrättning; Brunnshuset; Palace Hotell
Klassifikation OCM (bred)
Drycker och njutningsmedel (270)
Klassifikation OCM (smal)
Arkitektur (341); Bildkonst (532); Offentliga byggnader (344); Parker (367); Prydnadsväxtodling (247); Sjukdomsförebyggande åtgärder (751); Tryckning (213); Vattenförsörjning (312)
filformat
jpg; tif
lagringsmedium
Arkiv CD 258 mapp B
bredd (cm)
18,2
höjd (cm)
14,3
Belongs to Samling
GhmD :: Göteborgs Historiska Museums bildsamling

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.