logo

Carlotta - the museum database

bild

GMA:8573:5 :: fotografi, vykort

Object description
Blick från Hotel Göta Källare mot Drottningtorgets östra del med fattigförsörjningsinrättningen. I fonden bl.a. Slussen och Fattighusån.

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.