logo

Carlotta - the museum database

bild

GM:21972:4 :: orden

Object description

GM:21972:4-18 utgörs av ordens-och medaljspänne buret av förre polismästaren i Göteborg Ernst Fontell (död 1960), innehållande från vänster:

Konung Gustaf V:s jubileumsminnestecken 1928,

Kungl. Nordstjärneordens riddartecken,

Riksluftsskyddsförbundets förtjänstmedalj i guld,

Svenska Röda Korsets förtjänstmedalj i guld av 5 storleken,

Svenska Livräddningssällskapets förtjänstmedalj i guld,

Svenska Polisens Idrotts- och Skytteförbunds förtjänstmedalj i guld,

Göteborgs Stads Förtjänsttecken,

Göteborgs Polisdistrikts Idrottsförbunds förtjänstmedalj,

Danska Konung Christian X:s frihetsmedalj (Pro Dania 1940-45),

Norska Konung Haakon VII:s Frihetskors,

Finländska Frihetskorset 3 klass för medborgerliga förtjänster 1939,

Finlands Vita Ros´ordens riddartecken 1 klass (modell 1919-36),

Finländska Skyddskårernas förtjänstkors,

Finländska Polisens förtjänstkors,

Finländska Befolkningsskyddets förtjänstmedalj i silver med spänne 1941-44.

delobjektsnummer
GM:21972:4
undernummer
4 -18
sakord - neutral term
orden
sakord - snävare term
ordensspänne
namn - fotograf
Eriksson, Magdalena
namn - förvärvat från
Fontell, S.M.
namn - tillverkning
Carlman AB, C.F. [tillverkat GVJmt samt RNO, dess ateljé har troligen även monterat spännet.]; Kungl. Myntverket [tillverkat Röda Korsets förtjänstmedalj]; Michelsen, Anton [tillverkat Christian X:s Frihetsmedalj]; Sporrong & Co, C.C. [tillverkat en del av de svenska medaljerna.]; Tillander, A. [tillverkat de finländska dekorationerna.]; Tostrup, J [tillverkat Haakon VII:s Frihetskors]
namn - användning
Fontell, Ernst
tidpunkt - fotografering
2003-01-23
beskrivning
GM:21972:4-18 utgörs av ordens-och medaljspänne buret av förre polismästaren i Göteborg Ernst Fontell (död 1960), innehållande från vänster: Konung Gustaf V:s jubileumsminnestecken 1928, Kungl. Nordstjärneordens riddartecken, Riksluftsskyddsförbundets förtjänstmedalj i guld, Svenska Röda Korsets förtjänstmedalj i guld av 5 storleken, Svenska Livräddningssällskapets förtjänstmedalj i guld, Svenska Polisens Idrotts- och Skytteförbunds förtjänstmedalj i guld, Göteborgs Stads Förtjänsttecken, Göteborgs Polisdistrikts Idrottsförbunds förtjänstmedalj, Danska Konung Christian X:s frihetsmedalj (Pro Dania 1940-45), Norska Konung Haakon VII:s Frihetskors, Finländska Frihetskorset 3 klass för medborgerliga förtjänster 1939, Finlands Vita Ros´ordens riddartecken 1 klass (modell 1919-36), Finländska Skyddskårernas förtjänstkors, Finländska Polisens förtjänstkors, Finländska Befolkningsskyddets förtjänstmedalj i silver med spänne 1941-44.
sammanhör med
GM:21972:4-18
materialkategori
metall; textil; glas
material
silver; guld; vitmetall; sidenmoiré
namn - annan anknytning
Kungl. Nordstjärneorden
Klassifikation OCM (smal)
Status, roll och prestige: Ordensväsen och medaljer (554.1)
längd (cm)
18 [spännet]
vikt
280 gram
namn - copyright/upphovsrättsinnehavare
Göteborgs Stadsmuseum
licens - media
Erkännande
Belongs to Objekt
GM:21972 :: ordensdekoration

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.