logo

Carlotta - the museum database

bild

GhmD:49802 :: fotografi

Object description
Klintens trappor och Klintens väg, sett från Svalebogatan. De korsande gatorna är Fågelfängaregatan, Oxhagsgatan och Kungsladugårdsgatani nämnd ordning. I fonden syns Slottsskogen Bilden tagen innan området bebyggs med egnahem.

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.