logo

Carlotta - the museum database

bild

GhmD:28437 :: fotografi, ritning

Object description
Adrian Crispin Peterson, Gbg i nov. 1873: Lager- och affärshus för F.W. Hasselblad & Co.
inventarienummer
GhmD:28437
motivord
torg; exteriör; dag; affärsbyggnad; arkitektur; kanal; lagerbyggnad
sakord - vidare term
bilder
sakord - neutral term
fotografi; ritning
sakord - snävare term
perspektivritning
namn - arkitekt
Peterson, Adrian Crispin
alt
tidpunkt - tillverkning
1873-11 [avser ritningen]
signering, påskrift, stämpling

Göteborg i November 1873.

A. C. Peterson

[avser ritningen];

Perspektivisk framställning af de tillämnade byggnaderna af.d. Kronska tomterna i Göteborg.

Situationsplan

Klädpressaregatan

St Eriks torg

Östra Hamngatan

Kanal

[avser ritningen]
beskrivning
Adrian Crispin Peterson, Gbg i nov. 1873: Lager- och affärshus för F.W. Hasselblad & Co.
orientering
liggande
materialkategori
papper
namn - avbildad
Hasselblad & Co, F. W.
land - tillverkning
Sverige [avser ritningen]
land - avbildat
Sverige
stad - tillverkning
Göteborg [avser ritningen]
stad - avbildad
Göteborg
stadsdel - avbildad
Nordstaden
gata - avbildad
Östra Hamngatan
Adress - avbildad
Sankt Eriks Torg 2-5; Torggatan 2; Klädpressaregatan 2-8
plats - avbildad
Sankt Eriks Torg; Kronska tomterna; Östra Hamnkanalen
Klassifikation OCM (smal)
Arkitektur (341); Bebyggelsemönster (361); Bildkonst (532); Gator och trafik (363)
filformat
jpg; tif
lagringsmedium
Arkiv CD 756
litteraturhänvisning
Jfr uppsats av Maja Kjellin i GHM årstr. 1969.
bredd (cm)
23,2
höjd (cm)
17,8
Belongs to Samling
GhmD :: Göteborgs Historiska Museums bildsamling

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.