logo

Carlotta - the museum database

bild

GhmPK:325 :: fotografi

Object description

Sträckningsbild med Kaponjärgatan mot söder. I bildens framkant Dicksonska Folkbiblioteket till vänster, Renströmska badanstalten. I fonden Skansen Kronan.

Gatans ligger på sträckningen för Kaponjären.

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.