logo

Carlotta - the museum database

GMallm:569 :: väggbonad

Object description
1600-tals textil. Avskrivet från Brusewitz No2034: " Ylletapet eller täcke enligt uppgift från Trondhjem.Det är dateradt1620. Man ser derpå inalles sju figurer, allesammans med krona på hufvudet. Ett par svårtydda namn finnas äfven."