logo

Carlotta - the museum database

GMA:8951 :: kopparstick

Object description

Kolorerat kopparstick av Göteborg, Bohus fästning och Kungälv, från 1667.

Bladets ytterkanter 34 x 20 cm; innehåller

1. grundplan av Göteborg.

2. perspektivistisk vy av Bohus slott och Kungälvs stad.

Ur theatrum Europaeum, 1667.

(Jfr A.2606:1, 8597 och neg. B.16.555.)