logo

Carlotta - the museum database

Spåren talar uppdatering, 2016, Spåren talar, 2002 :: Spåren talar, västsvensk förhistoria

Object description
Under 2016 har en uppdatering av utställningen gjorts i samband med att vissa föremål, som inlånats från andra museer, bytts ut mot objekt ur Stadsmuseets egna samlingar.
utställningstyp
basutställning
volym-id
arkivbestånd: se kapsel 35:45
titel - utställningen
Spåren talar uppdatering, 2016; Spåren talar, 2002
tidpunkt - öppnad
2002-11-16
sakord - neutral term
utställning
titel - verkets
Spåren talar; västsvensk förhistoria
namn - producent
Göteborgs Stadsmuseum; Hall, Berit
beskrivning
Under 2016 har en uppdatering av utställningen gjorts i samband med att vissa föremål, som inlånats från andra museer, bytts ut mot objekt ur Stadsmuseets egna samlingar.
publicerad text - utställningen

Vad har människan lämnat för spår i landskapet och kulturhistorien under de ca 12 000 år som hon har funnits i den västsvenska miljön? Med utgångspunkter från de utgrävningar som museets arkeologer har gjort visas många föremål som människan har lämnat efter sig, inklusive en av dem som bodde här: Rolfsåkersmannen.

Till utställningen hör också en CD med fördjupad information.

Utställningen står i Ostindiska huset, Östra flygeln, våning 1

[från hemsidan]
ämnesord - innehåll
arkeologi; förhistoria
scen/spelplats
Göteborgs Stadsmuseum
Klassifikation OCM (smal)
Museer (219); Utställningar (543)
arkivbestånd - kopplad till
Ämnesordnat arkiv

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.