logo

Carlotta - the museum database

bild
Comments (2)

GMA:3924:19 :: fotografi, påsiktsbild, bilder

Object description
Sträckningsbild av Karl Johansgatan mot väster, sedd från Stigbergstorget. Närmast till höger Majornas Flickskola. I fonden Karl Johanskyrkans torn.

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.

Comments (2)

  • Göteborgs stadsmuseum2021-04-23 17:31

    Hej Jens, Tack för påpekandet! mvh / Göteborgs stadsmuseum
  • GÖRANSSON JENS2021-04-18 22:22

    Ordet Väster är felstavat