logo

Carlotta - the museum database

Krona eller klave, 2012 :: Krona eller Klave, Olika sidor av mynt och krediter under Göteborgs 1800-tal

Object description

Krona eller Klave är ett samarbetsprojekt mellan Göteborgs stadsmuseum och Institutionen för ekonomisk historia vid Göteborgs universitet, finansierat av Torsten Söderbergs stiftelse. Syftet är att museets unika mynt- och medaljsamling skall kunna visas för allmänheten i en utställning byggd på ny grundforskning kring kreditmarknaden i 1800-talets Göteborg.

Projektet pågår t o m 2014 och innehåller en forskningsdel där forskarna Per Hallén, Martin Fritz och Lili-Annè Aldman arbetar med olika delar av den informella och formella kreditmarknaden under 1800-talet, samt en del som utvecklar en ny utställning vid Göteborgs Stadsmuseum. De båda delarna skall arbeta nära varandra och ge varandra fördjupad kunskap

Staden Göteborg var under 1800-talet en av de mest expansiva i norra Europa och dess ekonomiska ställning stärktes. Detta speglas i Stadsmuseets unika samling av mynt och medaljer som började byggas upp under perioden. Samlingen har inte kunnat visas för allmänheten till följd av de höga säkerhetskrav som måste ställas. Anmärkningsvärt nog har även stadens ekonomiska 1800-talshistoria varit styvmoderligt behandlad. Inom projektet kommer mynt, sedlar och övriga föremål som hänger samman med ekonomiska förhållanden kombineras med en undersökning av 1800-talets dramatiska samhällsomvandling knuten till industrialiseringen.

Krona eller Klave-projektet skall resultera i att den unika numismatiska samlingen ordnas och digitaliseras och därmed blir tillgänglig för alla. Forskningen kring Göteborgs 1800-tal bidrar till en ny bild av en av de mest händelserika faserna i stadens historia. Framför allt kommer universitetet och Stadsmuseet att samverka för att på helt nya sätt arbeta med både forskningsfrågor och museisamlingar.

Det blir ett levande samarbete med workshops för inbjudna specialister, föredrag för allmänheten, vilket öppnar för ett projekt som blir till en livfull slutprodukt och fortsätter att utvecklas. Ett mynt, en sedel eller ett aktiebrev som kan kompletteras med namn på människor, något om deras liv, kanske en bild och hur den enskilda individen var och är beroende av världsekonomin kommer alltid att vara aktuella frågor, oavsett hög- eller lågkonjunktur.

Titel - utställningen
Krona eller klave, 2012
Tidpunkt - öppnad
2012-01 [projektet]
Sakord
utställning; projekt
Titel - verkets
Krona eller Klave; Olika sidor av mynt och krediter under Göteborgs 1800-tal
Namn - sakansvarig
Thorén, Christian
Beskrivning

Krona eller Klave är ett samarbetsprojekt mellan Göteborgs stadsmuseum och Institutionen för ekonomisk historia vid Göteborgs universitet, finansierat av Torsten Söderbergs stiftelse. Syftet är att museets unika mynt- och medaljsamling skall kunna visas för allmänheten i en utställning byggd på ny grundforskning kring kreditmarknaden i 1800-talets Göteborg.

Projektet pågår t o m 2014 och innehåller en forskningsdel där forskarna Per Hallén, Martin Fritz och Lili-Annè Aldman arbetar med olika delar av den informella och formella kreditmarknaden under 1800-talet, samt en del som utvecklar en ny utställning vid Göteborgs Stadsmuseum. De båda delarna skall arbeta nära varandra och ge varandra fördjupad kunskap

Staden Göteborg var under 1800-talet en av de mest expansiva i norra Europa och dess ekonomiska ställning stärktes. Detta speglas i Stadsmuseets unika samling av mynt och medaljer som började byggas upp under perioden. Samlingen har inte kunnat visas för allmänheten till följd av de höga säkerhetskrav som måste ställas. Anmärkningsvärt nog har även stadens ekonomiska 1800-talshistoria varit styvmoderligt behandlad. Inom projektet kommer mynt, sedlar och övriga föremål som hänger samman med ekonomiska förhållanden kombineras med en undersökning av 1800-talets dramatiska samhällsomvandling knuten till industrialiseringen.

Krona eller Klave-projektet skall resultera i att den unika numismatiska samlingen ordnas och digitaliseras och därmed blir tillgänglig för alla. Forskningen kring Göteborgs 1800-tal bidrar till en ny bild av en av de mest händelserika faserna i stadens historia. Framför allt kommer universitetet och Stadsmuseet att samverka för att på helt nya sätt arbeta med både forskningsfrågor och museisamlingar.

Det blir ett levande samarbete med workshops för inbjudna specialister, föredrag för allmänheten, vilket öppnar för ett projekt som blir till en livfull slutprodukt och fortsätter att utvecklas. Ett mynt, en sedel eller ett aktiebrev som kan kompletteras med namn på människor, något om deras liv, kanske en bild och hur den enskilda individen var och är beroende av världsekonomin kommer alltid att vara aktuella frågor, oavsett hög- eller lågkonjunktur.

Programverksamhet - utställningen

Seminarium 2013-04-10, kl 13-17, Göteborgs Stadsmuseum

13.00 Kort introduktion till dagens övning

13.15 Stadsmäklaren: vem var han? / Per Hallén

14.00 Handelshusens betydelse för 1800-talets kreditmarknad i Göteborg / Anna Brismark

15.10 Rapport från samtiden / Martin Fritz

15.55 Samhällsekonomins smörjmedel, eller? / Lili-Annè Aldman

;

Seminarium 2014-02-05, kl 13-17, Göteborgs Stadsmuseum

Omvärdering av det förflutna genom nya frågeställningar - processen mellan forskning och utställning

Program

13.00 Moderator Britta Söderqvist, Världskulturmuseet

13.10 Inledning / Marie Björk, Göteborgs stadsmuseum

13.20 Kunglig historia med genusperspektiv – från forskning till utställning: Några exempel från livrustkammaren / Malin Grundberg, Livrustkammaren

14.15 Erfarenheter från projektet Västerhavets kulturarv / Aina Aske, Vestfoldmuseene

15.30 Museiforskning mellan akademi och museala praktiker / Kristoffer Arvidsson, Göteborgs Konstmuseum

15.45 Om forskningsläget i Krona eller Klave / Martin Fritz, Lili-Anne Aldman, Per Hallén, Institutionen för Ekonomisk historia

Ämnesord - innehåll
ekonomisk historia; 1800-tal
Namn - medverkande
Aldman, Lili-Annè, 1955-; Björk, Marie; Fritz, Martin; Hallén, Per; Thorén, Christian
Klassifikation OCM (smal)
Museer (219); Utställningar (543)

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.