logo

Carlotta - the museum database

Arkeologisk rapport 2012_16.pdf [921 KB]

Arkeologisk rapport 2012:16 :: rapport

dokumentid
Arkeologisk rapport 2012:16
fornlämningsnummer, RAÄ
Säve 76
fornlämningsnummer, tidigare
18:76
sakord - neutral term
rapport
sakord - snävare term
arkeologisk rapport
nummer i serie eller upplaga
2012:16
titel - verkets
Utkant av gravfält; Säve 76, Säve 3:7, 4:40, 4:50, Grav och boplatslämning, ; Antikvarisk kontroll och förundersökning, Göteborgs kommun; Arkeologisk rapport
namn - författare
Ragnesten, Ulf
titel - personens
fil. dr
yrke
arkeolog
land
Sverige
stad
Göteborg
tidpunkt - copyright
2013
filformat
pdf
inventarienummer - beskriver
GSMA:050022 [ak]
sakord - neutral term
utgrävning
sakord - snävare term
antikvarisk kontroll
beskrivning
Den antikvariska kontrollen skedde i form av schaktningsövervakning inför planerad tillbyggnad av altan och uteplats invid befintligt hus på fastigheten Säve 3:7. På en orörd yta iakttogs en mörkgrå cirka 0,55 x 0,45 meter stor oval anläggning med bräda ben, kolfragment och keramikrester. En större sten, cirka 0,4 meter i diameter, fanns cirka 0,3 meter från anläggningen, som undersöktes och troligen utgjorde en grav. Vid förundersökningen på fastigheten Säve 4:40 framkom lämningar av boplatskaraktäri form av kulturlager och anläggningar., Utgrävningen utfördes strax norr om fornlämningarna Säve 75 och 76
GSMA:060019 [fu]
sakord - neutral term
utgrävning
sakord - snävare term
förundersökning
beskrivning
Den antikvariska kontrollen skedde i form av schaktningsövervakning inför planerad tillbyggnad av altan och uteplats invid befintligt hus på fastigheten Säve 3:7. På en orörd yta iakttogs en mörkgrå cirka 0,55 x 0,45 meter stor oval anläggning med bräda ben, kolfragment och keramikrester. En större sten, cirka 0,4 meter i diameter, fanns cirka 0,3 meter från anläggningen, som undersöktes och troligen utgjorde en grav. Vid förundersökningen på fastigheten Säve 4:40 framkom lämningar av boplatskaraktäri form av kulturlager och anläggningar., Utgrävningen utfördes strax norr om fornlämningarna Säve 75 och 76
namn - copyright/upphovsrättsinnehavare
Göteborgs Stadsmuseum
tidpunkt - verksamhetsstart
1993-07-01 [grundat], 1996-06-01 [officiell invigning]
land
Sverige
stad
Göteborg
webblänk - url
goteborgsstadsmuseum.se [151002], sv.wikipedia.org [151002]
licens - media
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
creative commons - url
creativecommons.org