logo

Carlotta - the museum database

Arkeologisk rapport 2005_47.pdf [56 MB]

Arkeologisk rapport 2005:47 :: rapport

dokumentid
Arkeologisk rapport 2005:47
fornlämningsnummer, RAÄ
Tuve 178; Tuve 179; Tuve 180; utr 94
sakord - neutral term
rapport
sakord - snävare term
arkeologisk rapport
nummer i serie eller upplaga
2005:47
titel - verkets
Arkeologisk rapport; Arkeologi vid Stenebyvägen; Tuve, Boplatser och en verkstadsplats för järnhantering, Senneolitikum och jär; Utredning, förundersökningar och slutundersökningar, Göteborgs kommun
namn - författare
Johansson, Mats, arkeolog
yrke
arkeolog
Luft, Magnus von der
titel - personens
arkeolog
yrke
arkeolog
land
Sverige
Nieminen Johannes
titel - personens
arkeolog
yrke
arkeolog
land
Sverige
Ragnesten, Ulf
titel - personens
fil. dr
yrke
arkeolog
land
Sverige
stad
Göteborg
tidpunkt - tryckning
2005
filformat
pdf
inventarienummer - beskriver
GSMA:990009
sakord - neutral term
utgrävning
sakord - snävare term
utredning
beskrivning
Vid utredningen inför ny vägsträckning Stenebyvägen-Västra Tuvevägen påträffades tre nya fornlämningar Tu 178, Tu 179, Tu 180.
GSMA:990018 [fu]
sakord - neutral term
utgrävning
sakord - snävare term
förundersökning
GSMA:990020 [fu]
sakord - neutral term
utgrävning
sakord - snävare term
förundersökning
GSMA:990022 [fu]
sakord - neutral term
utgrävning
sakord - snävare term
förundersökning
GSMA:990023 [su]
sakord - neutral term
utgrävning
sakord - snävare term
slutundersökning
namn - copyright/upphovsrättsinnehavare
Göteborgs Stadsmuseum
tidpunkt - verksamhetsstart
1993-07-01 [grundat], 1996-06-01 [officiell invigning]
land
Sverige
stad
Göteborg
webblänk - url
goteborgsstadsmuseum.se [151002], sv.wikipedia.org [151002]
licens - media
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
creative commons - url
creativecommons.org