logo

Carlotta - the museum database

Arkeologisk rapport 2006_16.pdf [3.5 MB]

Arkeologisk rapport 2006:16 :: rapport

dokumentid
Arkeologisk rapport 2006:16
fornlämningsnummer, RAÄ
utr 84; Björlanda 460; Björlanda 486; Björlanda 487; Björlanda 488; Björlanda 489; Björlanda 490
fornlämningsnummer, tidigare
Int nr 72 [Bj 486]; Int nr 74 [Bj 487]; Int nr 187 [Bj 488]; Int nr 186 [Bj 489]; Int nr 173 [Bj 490]; Björlanda 460:1 [Bj 460]
sakord - neutral term
rapport
sakord - snävare term
arkeologisk rapport
nummer i serie eller upplaga
2006:16
titel - verkets
Arkeologisk rapport; Sörred i Björlanda; Kålsered 1:3 m.fl., Boplatser; Utredning, Göteborgs kommun
namn - författare
Ödlund, Fredrika
yrke
arkeolog
land
Sverige
stad
Vårgårda
Olsson, Lillemor
yrke
arkeolog
land
Sverige
stad
Göteborg
filformat
pdf
inventarienummer - beskriver
GSMA:050039
sakord - neutral term
utgrävning
sakord - snävare term
utredning
beskrivning
Utredning skedde med anledninga av man ville pröva förutsättningarna för ett logistikcentrum i samarbete med Volvo och Göteborgs Hamn. Två nya fornlämningar framkomm vid utredningen.
namn - copyright/upphovsrättsinnehavare
Göteborgs Stadsmuseum
tidpunkt - verksamhetsstart
1993-07-01 [grundat], 1996-06-01 [officiell invigning]
land
Sverige
stad
Göteborg
webblänk - url
goteborgsstadsmuseum.se [151002], sv.wikipedia.org [151002]
licens - media
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
creative commons - url
creativecommons.org