logo

Carlotta - the museum database

Arkeologisk rapport 2006_02.pdf [11 MB]

Arkeologisk rapport 2006:02 :: rapport

dokumentid
Arkeologisk rapport 2006:02
fornlämningsnummer, RAÄ
utr 91; utr 92; Göteborg 337; Göteborg 338; Göteborg 339; Göteborg 340; Göteborg 341
sakord - neutral term
rapport
sakord - snävare term
arkeologisk rapport
nummer i serie eller upplaga
2006:02
titel - verkets
Arkeologisk rapport; Aröd i Backa; Kring Lilla och Stora Arödsgatan i Backa; Boplatser, aktivitetsplatser, kvartsbrott; Utredning, Göteborgs kommun
namn - författare
Ragnesten, Ulf
titel - personens
fil. dr
yrke
arkeolog
land
Sverige
stad
Göteborg
tidpunkt - copyright
2006
filformat
pdf
inventarienummer - beskriver
GSMA:050028
sakord - neutral term
utgrävning
sakord - snävare term
utredning
beskrivning

En arkeologisk utredning gjordes inom tre närliggande områden i Backa på sydöstra

Hisingen i Göteborg. Fem nya fornlämningar påträffades varav fyra var boplatslämningar

och en ett litet kvartsbrott där det även låg en stor mängd kvartsavslag.

namn - copyright/upphovsrättsinnehavare
Göteborgs Stadsmuseum
tidpunkt - verksamhetsstart
1993-07-01 [grundat], 1996-06-01 [officiell invigning]
land
Sverige
stad
Göteborg
webblänk - url
goteborgsstadsmuseum.se [151002], sv.wikipedia.org [151002]
licens - media
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
creative commons - url
creativecommons.org