logo

Carlotta - the museum database

Arkeologisk rapport 2007_05.pdf [25 MB]

Arkeologisk rapport 2007:05 :: rapport

dokumentid
Arkeologisk rapport 2007:05
fornlämningsnummer, RAÄ
Askim 281; Askim 282; Askim 283; utr 86
sakord - neutral term
rapport
sakord - snävare term
arkeologisk rapport
nummer i serie eller upplaga
2007:05
titel - verkets
Arkeologisk rapport; Utredning i södra Brottkärr; Askim 281, 282 & 283, Brottkärr 63:1 m fl, Boplatser
namn - författare
Johansson, Thomas, arkeolog
titel - personens
arkeolog
land
Sverige
stad
Göteborg
Luft, Magnus von der
titel - personens
arkeolog
yrke
arkeolog
land
Sverige
tidpunkt - tryckning
2007
filformat
pdf
inventarienummer - beskriver
GSMA:060042
sakord - neutral term
utgrävning
sakord - snävare term
utredning
beskrivning
Inom utredningsområdet grävdes 37 schakt med grävmaskin och 12 provgroparför hand. Utredningen resulterade i att tre nyupptäckta stenåldersboplatser registrerades (As 281-283). Fyndmaterialet utgjordes av knivar, avslag med retusch, enmikrospånkärna, plattformskärnor, övriga kärnor, kärnfragment, mikrospån, spån,spånfragment, ett stycke med tillhuggning, avslag samt en bit keramik. Blandkärnorna fi nns två cylindriska spånkärnor vilka antyder en datering till mellanneolitikumför den ena av de nyupptäckta boplatserna (As 281). För de båda övrigafornlämningarna kan i dagsläget ingen närmare datering ges.
namn - copyright/upphovsrättsinnehavare
Göteborgs Stadsmuseum
tidpunkt - verksamhetsstart
1993-07-01 [grundat], 1996-06-01 [officiell invigning]
land
Sverige
stad
Göteborg
webblänk - url
goteborgsstadsmuseum.se [151002], sv.wikipedia.org [151002]
licens - media
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
creative commons - url
creativecommons.org