logo

Carlotta - the museum database

Arkeologisk rapport 2011_20.pdf [925 KB]

Arkeologisk rapport 2011:20 :: rapport

dokumentid
Arkeologisk rapport 2011:20
fornlämningsnummer, RAÄ
Göteborg 216
sakord - neutral term
rapport
sakord - snävare term
arkeologisk rapport
nummer i serie eller upplaga
2011:20
titel - verkets
Arkeologisk undersökning och schaktkontroll i Kv. Varuhuset [huvudtitel]; Arkeologisk rapport
namn - författare
Feltzin, Ida
tidpunkt - tryckning
2011
filformat
pdf
inventarienummer - beskriver
GSMS:110014 [su]
sakord - neutral term
utgrävning
sakord - snävare term
schaktkontroll
beskrivning

Ur: Arkeologisk undersökning och schaktkontroll i Kv. Varuhuset. Ida Feltzin.

”På uppdrag av länsstyrelsen i Västra Götaland gjorde dåvarande Göteborgs Historiska museum våren 1977 en arkeologisk undersökning i Kvarteret Varuhuset, Vallgatan 14, idag benämnd som fastighet 22:15 Inom Vallgraven. Undersökningen skedde då PK-banken skulle uppföra kontorsbyggnader på platsen. Den aktuella fastigheten finns inom den stora fornlämningen Gö 216, som är kulturlagret från Göteborgs grundande. Fornlämningen sträcker sig över ett ca 2 km² stort område. (…) Tidigast från 1800-talet finns kartmaterial som visar bebyggelsebilden på platsen. Skriftliga källor berättar dock att tomten blev bebyggd tidigt efter Göteborgs grundande 1621. Den arkeologiska utgrävningen bör ha syftat till att belysa stadens liv under den äldsta tiden.”

namn - copyright/upphovsrättsinnehavare
Göteborgs Stadsmuseum
tidpunkt - verksamhetsstart
1993-07-01 [grundat], 1996-06-01 [officiell invigning]
land
Sverige
stad
Göteborg
webblänk - url
goteborgsstadsmuseum.se [151002], sv.wikipedia.org [151002]
licens - media
Public Domain Mark
creative commons - url
creativecommons.org