logo

Carlotta - the museum database

Arkeologisk rapport 1988_01.pdf [6.2 MB]

Arkeologisk rapport 1988:01 :: rapport

dokumentid
Arkeologisk rapport 1988:01
fornlämningsnummer, RAÄ
Björlanda 418; Björlanda 432; Björlanda 433; Björlanda 434; Björlanda 435; Björlanda 436; Björlanda 444; Lundby 196; Lundby 320; Lundby 321; Lundby 322; Tuve 131; Tuve 176; Tuve 177; utr 81
sakord - neutral term
rapport
sakord - snävare term
arkeologisk rapport; arkeologisk arkivrapport
nummer i serie eller upplaga
1988:01
titel - verkets
Arkeologisk rapport 1988:1; Rapport över arkeologisk förundersökning för Västgas II; i Göteborgs kommun nov 1988
namn - författare
Ragnesten, Ulf
titel - personens
fil. dr
yrke
arkeolog
land
Sverige
stad
Göteborg
tidpunkt - tryckning
1990
filformat
pdf
inventarienummer - beskriver
GSMA:880007 [fu]
sakord - neutral term
utgrävning
sakord - snävare term
förundersökning
beskrivning
Förundersökning med anledning av planerad naturgasledning genom Göteborgs kommun.
namn - copyright/upphovsrättsinnehavare
Göteborgs Stadsmuseum
tidpunkt - verksamhetsstart
1993-07-01 [grundat], 1996-06-01 [officiell invigning]
land
Sverige
stad
Göteborg
webblänk - url
goteborgsstadsmuseum.se [151002], sv.wikipedia.org [151002]
licens - media
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
creative commons - url
creativecommons.org