logo

Carlotta - the museum database

Arkeologisk rapport 1989_03.pdf [2.9 MB]

Arkeologisk rapport 1989:03 :: rapport

dokumentid
Arkeologisk rapport 1989:03
fornlämningsnummer, RAÄ
Angered 48; Bergum 43; Bergum 58; Bergum 59; Bergum 60
sakord - neutral term
rapport
sakord - snävare term
arkeologisk rapport; arkeologisk arkivrapport
nummer i serie eller upplaga
1989:03
titel - verkets
Arkeologisk rapport 1989:3; Rapport över kompletterande arkeologisk utredning samt förundersökningar; för Västgas 2 genom Angered och Bergum 1989
namn - författare
Ragnesten, Ulf
titel - personens
fil. dr
yrke
arkeolog
land
Sverige
stad
Göteborg
Wigforss, Johan
titel - personens
antikvarie
yrke
arkeolog
land
Sverige
tidpunkt - tryckning
1989
filformat
pdf
inventarienummer - beskriver
GSMA:890012 [fu]
sakord - neutral term
utgrävning
sakord - snävare term
förundersökning [fältark], utredning
beskrivning
1 st grovarbetare + 1 maskinförare deltog, En utredning inför Västgas II genom Angered och Bergum.
namn - copyright/upphovsrättsinnehavare
Göteborgs Stadsmuseum
tidpunkt - verksamhetsstart
1993-07-01 [grundat], 1996-06-01 [officiell invigning]
land
Sverige
stad
Göteborg
webblänk - url
goteborgsstadsmuseum.se [151002], sv.wikipedia.org [151002]
licens - media
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
creative commons - url
creativecommons.org