logo

Carlotta - the museum database

Arkeologisk rapport 1990_03.pdf [8.0 MB]

Arkeologisk rapport 1990:03 :: rapport

dokumentid
Arkeologisk rapport 1990:03
fornlämningsnummer, RAÄ
Askim 136
fornlämningsnummer, tidigare
As 265; 24:S 10
sakord - neutral term
rapport
sakord - snävare term
arkeologisk rapport; arkeologisk arkivrapport
nummer i serie eller upplaga
1990:03
titel - verkets
Arkeologisk rapport 1990:3; Rapport över arkeologisk undersökning; Stenåldersboplats As 136; Letsegården Askim sn. Göteborgs kommun
namn - författare
Ragnesten, Ulf
titel - personens
fil. dr
yrke
arkeolog
land
Sverige
stad
Göteborg
tidpunkt - tryckning
1993
filformat
pdf
inventarienummer - beskriver
GSMA:900001 [fu, su]
sakord - neutral term
utgrävning
sakord - snävare term
förundersökning [fältark], slutundersökning [fältark]
beskrivning
Boplatsen var belägen vid Letsegården.Den låg i västsluttning av en sadeldal, där sluttningen breddades till en platå.Platsen var belägen c:a 25 m över havet. I västra kanten av platån gick en stengärdsgård i riktning norr-söder. Öster om gärdsgården har marken tidigare varit odlad, men ej väster därom. Vid den tid då boplatsen användes stod havet 12-15 m högre än i dag. Inom en radie av 1 km från boplatsen finns 4 st stenåldersboplatser registrerade. Därtill finns 5 st fyndplatser för slagen flinta. Boplatsen har 14C-daterats till 2660+- 90 BP, 2520+- BP och 4690 +- BP.
namn - copyright/upphovsrättsinnehavare
Göteborgs Stadsmuseum
tidpunkt - verksamhetsstart
1993-07-01 [grundat], 1996-06-01 [officiell invigning]
land
Sverige
stad
Göteborg
webblänk - url
goteborgsstadsmuseum.se [151002], sv.wikipedia.org [151002]
licens - media
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
creative commons - url
creativecommons.org