logo

Carlotta - the museum database

Arkeologisk rapport 1992_03.pdf [17 MB]

Arkeologisk rapport 1992:03 :: rapport

dokumentid
Arkeologisk rapport 1992:03
fornlämningsnummer, RAÄ
Angered 2
fornlämningsnummer, tidigare
19:2
sakord - neutral term
rapport
sakord - snävare term
arkeologisk rapport; arkeologisk arkivrapport
nummer i serie eller upplaga
1992:03
titel - verkets
Arkeologisk rapport 1992:3; Rapport över arkeologisk förundersökning i Göteborgs kommun 1992.; Angereds socken nr 2. Hög.
namn - författare
Ragnesten, Ulf
titel - personens
fil. dr
yrke
arkeolog
land
Sverige
stad
Göteborg
tidpunkt - tryckning
2001
filformat
pdf
inventarienummer - beskriver
GAM:49728 [fu]
sakord - neutral term
grävningsfynd [förundersökning], utgrävning
sakord - snävare term
förundersökning
beskrivning
mycket skadad gravhög på en moränås i Angereds socken. Högenhar ursprungligen varit ca 8 m i diam och 1 m hög. Ena halvan av högen förundersöktes. Undersökningenvisade att högen bestod av ett yttre torvlager och därunder stenar i 1-2 skikt. En skadad gravgömma påträffades med bl.a. fragment av bränt ben. De enda fynden som skulle kunna hänföras till gravläggningen var 2 st flintavslag samt några bitar övrig flinta.
namn - copyright/upphovsrättsinnehavare
Göteborgs Stadsmuseum
tidpunkt - verksamhetsstart
1993-07-01 [grundat], 1996-06-01 [officiell invigning]
land
Sverige
stad
Göteborg
webblänk - url
goteborgsstadsmuseum.se [151002], sv.wikipedia.org [151002]
licens - media
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
creative commons - url
creativecommons.org