logo

Carlotta - the museum database

Arkeologisk rapport 1969_01.pdf [9.0 MB]

Arkeologisk rapport 1969:01 :: rapport

fornlämningsnummer, RAÄ
Torslanda 76; Torslanda 98; Torslanda 100; Torslanda 107; Torslanda 149; Torslanda 150; Torslanda 179; Torslanda 180; Torslanda 181; Torslanda 182; Torslanda 183; Torslanda 185; Torslanda 186; utr 5
fornlämningsnummer, tidigare
11:S 108 [To 76]; 11:S 111 [To 76]; 11:S 112 [To 76]; 11:S 113 [To 76]; 11:S 114 [To 76]; 11:S 115 [To 76]; 11:S 117 [To 98]; 11:S 116 [To 100]; 11:S 118 [To 100]; 11:S 160 [To 107]; 11:S 75 [To 149]; 11:S 76 [To 149]; 11:S 99 [To 149]; 11:S 100 [To 149]; 11:S 74 [To 150]; 11:S 154 [To 179]; 11:S 155 [To 180]; 11:S 156 [To 181]; 11:S 157 [To 182]; 11:S 106 [To 183]; 11:S 159 [To 185]; 11:S 158 [To 186]
sakord - neutral term
rapport
sakord - snävare term
arkeologisk rapport; arkeologisk arkivrapport
nummer i serie eller upplaga
1969:01
titel - verkets
Arkeologisk rapport 1969:1; Göteborg Torslanda (omr 11) Sondering 1968; PM angående boplatssonderingar i Torslanda sommaren 1968.
namn - författare
Wigforss, Johan
tidpunkt - tryckning
1969
socken - beskriver
Torslanda
inventarienummer - beskriver
GAM:48949
filformat
pdf
namn - copyright/upphovsrättsinnehavare
Göteborgs Stadsmuseum
licens - media
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
dokumentid
Arkeologisk rapport 1969:01