logo

Carlotta - the museum database

Arkeologisk rapport 2007_37.pdf [10.5 MB]

Arkeologisk rapport 2007:37 :: rapport

dokumentid
Arkeologisk rapport 2007:37
fornlämningsnummer, RAÄ
Styrsö 117; Styrsö 118; Styrsö 81
fornlämningsnummer, tidigare
25:S 42 [St 117]; 25:S 43 [St 118]; 25:10 [St 81]
sakord - neutral term
rapport
sakord - snävare term
arkeologisk rapport
nummer i serie eller upplaga
2007:37
titel - verkets
Arkeologisk rapport; Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:37
namn - författare
Ragnesten, Ulf
titel - personens
fil. dr
yrke
arkeolog
land
Sverige
stad
Göteborg
tidpunkt - tryckning
2007
filformat
pdf
inventarienummer - beskriver
GSMA:930002 [St 117]
sakord - neutral term
utgrävning
sakord - snävare term
antikvarisk kontroll
GSMA:930003 [St 81]
sakord - neutral term
utgrävning
sakord - snävare term
antikvarisk kontroll
beskrivning
inga fynd
GSMA:930006 [St 118]
sakord - neutral term
utgrävning
sakord - snävare term
antikvarisk kontroll
beskrivning
inga fynd
namn - copyright/upphovsrättsinnehavare
Göteborgs Stadsmuseum
tidpunkt - verksamhetsstart
1993-07-01 [grundat], 1996-06-01 [officiell invigning]
land
Sverige
stad
Göteborg
webblänk - url
goteborgsstadsmuseum.se [151002], sv.wikipedia.org [151002]
licens - media
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
creative commons - url
creativecommons.org