logo

Carlotta - the museum database

Arkeologisk rapport 1986_03.pdf [10.1 MB]

Arkeologisk rapport 1986:03 :: rapport

dokumentid
Arkeologisk rapport 1986:03
fornlämningsnummer, RAÄ
Göteborg 216
sakord - neutral term
rapport
sakord - snävare term
arkeologisk rapport; arkeologisk arkivrapport
nummer i serie eller upplaga
1986:03
titel - verkets
Arkeologisk rapport 1986:3; Rapport; 58 kv Stadsmäklaren 1-3; Slutundersökning 1986
namn - författare
Jönsson-Kihlberg, Eva
yrke
arkeolog
land
Sverige
tidpunkt - tryckning
1988
filformat
pdf
inventarienummer - beskriver
GSMS:130016
sakord - neutral term
utgrävning
sakord - snävare term
slutundersökning
beskrivning

Ur: Rapport, 58 kv Stadsmäklaren 1-3. Slutundersökning 1986. Eva Jönsson Kihlberg.

"Rapport, arkeologisk slutundersökning av 58 kv Stadsmäklaren tomterna 1-3, inom fornlämning Göteborg 216.

Med anledning av planerad byggnation på ovanstående tomter, gjorde Göteborgs arkeologiska museum en arkeologisk undersökning. Denna hade föregåtts av en provundersökning, som visade att det fanns kulturlager med konstruktioner och föremål.

Undersökningsområdet är beläget på tomterna Kungsgatan 34-36, Magasinsgatan 12-16 samt Kyrkogatan 9.

Uppdragsgivare och kostnadsansvarig var HB Bältesspännaren.

Undersökningen varade tiden 17 september - 7 oktober 1986. Sammanlagt 15 arbetsdagar. Undersökningsytan var drygt 300 kvm.

...

Medverkande arkeologer var amanuenserna Ann Fransson och Ulf Svensson, assistent Lena Berglund, praktikanter Erica Arwidsson, Ewa Carlsson, Carl Casimir och Kristina Lindholm. Platsledare var Eva Jönsson Kihlberg.

..."

namn - copyright/upphovsrättsinnehavare
Göteborgs Stadsmuseum
tidpunkt - verksamhetsstart
1993-07-01 [grundat], 1996-06-01 [officiell invigning]
land
Sverige
stad
Göteborg
webblänk - url
goteborgsstadsmuseum.se [151002], sv.wikipedia.org [151002]
licens - media
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
creative commons - url
creativecommons.org