logo

Carlotta - the museum database

Arkeologisk rapport 1986_02.pdf [24 MB]

Arkeologisk rapport 1986:02 :: rapport

dokumentid
Arkeologisk rapport 1986:02
fornlämningsnummer, RAÄ
Göteborg 216
sakord - neutral term
rapport
sakord - snävare term
arkeologisk rapport; arkeologisk arkivrapport
nummer i serie eller upplaga
1986:02
titel - verkets
Arkeologisk rapport 1986:2; Rapport; 26 kv Saluhallen 4, 6, 7; Slutundersökning 1986
namn - författare
Jönsson-Kihlberg, Eva
yrke
arkeolog
land
Sverige
tidpunkt - tryckning
1988
filformat
pdf
inventarienummer - beskriver
GSMS:130014
sakord - neutral term
utgrävning
sakord - snävare term
slutundersökning
beskrivning

Ur: Rapport, 26 kv Saluhallen 4, 6, 7. Slutundersökning 1986. Eva Jönsson Kihlberg

"Rapport, arkeologisk undersökning i 26 kv Saluhallen tomt nr 7, inom fornlämning Göteborg 216.

Med anledning av rivning av delar av murverket till bastionen Johannes Dux, gjorde Göteborgs arkeologiska museum en arkeologisk undersökning av rustbädden till murverket.

Uppdragsgivare och kostnadsansvarig var Lennart Wallenstam Byggnads AB.

Undersökningen utfördes under tiden 6-26 augusti 1986. Arbetsstyrkan utgjordes av en arkeolog i 112 timmar och 1-2 grovarbetare samt grävmaskin i 112 timmar. Platsledare var Eva Jönsson Kihlberg."

namn - copyright/upphovsrättsinnehavare
Göteborgs Stadsmuseum
tidpunkt - verksamhetsstart
1993-07-01 [grundat], 1996-06-01 [officiell invigning]
land
Sverige
stad
Göteborg
webblänk - url
goteborgsstadsmuseum.se [151002], sv.wikipedia.org [151002]
licens - media
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
creative commons - url
creativecommons.org