logo

Carlotta - the museum database

Arkeologisk rapport 1985_08.pdf [32 MB]

Arkeologisk rapport 1985:08 :: rapport

dokumentid
Arkeologisk rapport 1985:08
fornlämningsnummer, RAÄ
Göteborg 216
sakord - neutral term
rapport
sakord - snävare term
arkeologisk rapport; arkeologisk arkivrapport
nummer i serie eller upplaga
1985:08
titel - verkets
Arkeologisk rapport 1985:8; Rapport; 26 kv Saluhallen 4, 6, 7; Provundersökning 1985
namn - författare
Jeffery, Sonia
yrke
arkeolog
land
Sverige
tidpunkt - tryckning
1988
filformat
pdf
inventarienummer - beskriver
GSMS:130013
sakord - neutral term
utgrävning
sakord - snävare term
förundersökning
beskrivning
tidigmodern,

Ur: Rapport, 26 kv Saluhallen 4, 6, 7. Provundersökning 1985. Sonia Jeffery.

Rapport, arkeologisk undersökning av 26 kv.Saluhallen tomterna 4, 6 och 7, inom fornlämningen Göteborg 216

Med anledning av nybyggnation på nämnda tomter gjorde Göteborgs arkeologiska museum en arkeologisk undersökning av området. Undersökningen gjordes under hösten 1985, enligt uppdrag av Lennart Wallenstam Byggnads AB.

...

I Kv Saluhallen har inga undersökningar tidigare ägt rum. Syftet med undersökningen av Kv Saluhallen var att ta fram befintliga bastionsrester, dokumentera vilket material och vilken teknik som använts, samt se hur lämningarna, läge och uppbyggnad stämmer med befintliga kartor och ritningar från 1600-talet och framåt.

...

Arbetet utfördes i två etapper:

provundersökning 23/9 - 11/10 1985

slutundersökning 25/10 - 15/11 1985

Arbetsstyrka: Platsledare Sonia Jeffery, och förste-man Göte Nilsson från Göteborgs arkeologiska museum samt tillgång till två grävmaskiner och grovarbetskraft från Gårda-Johan."

namn - copyright/upphovsrättsinnehavare
Göteborgs Stadsmuseum
tidpunkt - verksamhetsstart
1993-07-01 [grundat], 1996-06-01 [officiell invigning]
land
Sverige
stad
Göteborg
webblänk - url
goteborgsstadsmuseum.se [151002], sv.wikipedia.org [151002]
licens - media
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
creative commons - url
creativecommons.org