logo

Carlotta - the museum database

Arkeologisk rapport 1963_01.pdf [13 MB]

Arkeologisk rapport 1963:01 :: rapport

fornlämningsnummer, RAÄ
Lundby 11; Lundby 13; Lundby 14; Lundby 326
fornlämningsnummer, tidigare
15:11 [Lu 11]; 15:13 [Lu 13]; Lundby 13:1 [Lu 13]; Lundby 13:2 [Lu 13, Lu 326]; Lundby 13:a [Lu 13]; Lundby 13:b [Lu 13]; 15:14 [Lu 14]
sakord - neutral term
rapport
sakord - snävare term
arkeologisk rapport; arkeologisk arkivrapport
nummer i serie eller upplaga
1963:01
titel - verkets
Arkeologisk rapport 1963:1; Göteborg Lundby 11, 13a, 13b, 14. Arendal.; Rösen och stensättningar undersökta 1963; Rapport över undersökning av fyra fornlämningar (15:11, :13 a-b, :14); i Arendal, Göteborg.
namn - författare
Kaelas, Lili
titel - personens
fil. lic.
yrke
museichef
land
Sverige
stad
Göteborg
tidpunkt - tryckning
1965 [redigerades 1991]
beskrivning
fotostatkopia på karbonkopia
inventarienummer - beskriver
GAM:48612; GAM:48613; GAM:48614
filformat
pdf
namn - copyright/upphovsrättsinnehavare
Göteborgs Stadsmuseum
tidpunkt - verksamhetsstart
1993-07-01 [grundat], 1996-06-01 [officiell invigning]
land
Sverige
stad
Göteborg
webblänk - url
goteborgsstadsmuseum.se [151002], sv.wikipedia.org [151002]
licens - media
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
creative commons - url
creativecommons.org
dokumentid
Arkeologisk rapport 1963:01