logo

Carlotta - the museum database

Arkeologisk rapport 1935_01.pdf [12 MB]

Arkeologisk rapport 1935:01 :: rapport

dokumentid
Arkeologisk rapport 1935:01
fornlämningsnummer, RAÄ
Göteborg 216
sakord - neutral term
rapport
sakord - snävare term
arkeologisk rapport; arkeologisk arkivrapport
nummer i serie eller upplaga
1935:01
titel - verkets
Arkeologisk rapport 1935:1; Göteborg, Gustaf Adolfs Torg, Rådhustomten
namn - författare
Roth, Stig, srt 1900 - 1972
titel - personens
amanuens, fil. dr, intendent, museichef [1935-65]
yrke
museiman
land
Sverige
stad
Göteborg
tidpunkt - tryckning
1935
filformat
pdf
inventarienummer - beskriver
GSMS:140037
sakord - neutral term
utgrävning
sakord - snävare term
slutundersökning
beskrivning
fynd från grävningen: se GM:15424-15566, GM:15860-15881, Grundgrävning för nybyggnad till rådhuset 1935. I samband med grundschaktning på tomten påträffades husgrunder av sten vilande på rustbädd av trä samt rester av knuttimrat hus. Dessutom tio brunnar varav två var vattenbrunnar och resten avfallsbingar.
namn - copyright/upphovsrättsinnehavare
Göteborgs Stadsmuseum
tidpunkt - verksamhetsstart
1993-07-01 [grundat], 1996-06-01 [officiell invigning]
land
Sverige
stad
Göteborg
webblänk - url
goteborgsstadsmuseum.se [151002], sv.wikipedia.org [151002]
licens - media
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
creative commons - url
creativecommons.org